Uttalelse: Asylbarna — avtaler er til for å holdes

På fylkesårsmøtet til Troms Venstre, søndag 8. februar ble det vedtatt en uttalelse om justisministeren sin håndtering av asylbarna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre har over lang tid kjempet for en mer liberal flyktningpolitikk generelt og kampen for lengeværende asylbarn spesielt. Vi ønsket en annen flyktningpolitikk enn den de rødgrønne førte. Det fikk vi gjennomslag for i avtalen mellom regjeringen og Venstre og Krf. Vi fikk en ny, bedre politikk for asylbarna. Politikken er imidlertid ikke effektuert. Det er en svært alvorlig situasjon. Stortinget får avgjøre det formelle rundt et eventuelt mistillitsforslag, men Troms Venstre er sterkt misfornøyd med justisministerens håndtering og oppfølging.

Justisministeren har satt seg i en alvorlig situasjon. Det er likevel en betydelig mer alvorlig situasjon for asylbarna som er sendt ut av landet. Flere av disse barna kunne fått oppholdstillatelse dersom avtalen og instruksene til justisministeren ble fulgt opp.

Det er vi som lokalpolitikere som møter familiene, som møter barna. Vi har uttrykt håp og forventinger om at de får bli på bakgrunn av den inngåtte avtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre. Det er Stortinget sin oppgave å fremme og vedta mistillitsforslag. Det er Troms Venstre sin rett å uttrykke at vi ikke har tillit til at justisministeren har tatt avtalen med Venstre/KrF og asylbarnsakene på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**