Uttalelse: Nei til anonym vurdering i skolen

På Hordaland Venstre sitt årsmøte 8. februar ble det vedtatt en uttalelse mot anonym vurdering i videregående skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hordaland fylkeskommune har innført en prøveordning med anonym vurdering for heldagsprøver i enkelte fag i videregående skole. Planen er at ordningen nå skal utvides. Hordaland Venstre mener anonym vurdering er et feilsteg på veien mot en bedre skole.

Anonym vurdering vil si at rettingen foregår uten at læreren kjenner til hvem som har skrevet hver enkelt oppgave. Hensikten er å gi elevene en mer rettferdig karakter basert på prestasjon, og ikke på person. Målet er at trynefaktor ikke skal påvirke hvilken karakter eleven får. Erfaringen fra prøveordninger i flere fylker er likevel at anonym vurdering ikke påvirker utfallet. Hordaland Venstre mener elever fortjener rettferdige karakterer, men at anonymisering av prøver er ikke den rette måten å oppnå dette på. Selv om intensjonen med ordningen er god, har den flere uheldige konsekvenser i praksis.

Skolebøker

Foto: Microsoft

En lærer skal vurdere hvor godt en elev har oppnådd målene i læreplanen. Forskjellige ferdigheter skal vises, og ulike emner skal læres. Først når eleven har fått vist sitt beste på alle disse områdene kan en lærer gi en rettferdig karakter. For å kunne gjøre dette er læreren helt avhengig av å kunne se hva eleven er flink til, og hvor eleven har behov for mer oppfølging. En anonym prøve vil gi eleven en vurdering, men mulighetene til å se fremgang på hvert enkelt læreplanmål svekkes. Dersom læreren likevel skal kunne gi like god oppfølging og tilbakemelding, må hver prøve gjennomgås på nytt etter karakterene er satt. Dette er selvsagt mulig, men fører til unødvendig tidsbruk. I en skolehverdag med flere tidstyver, vil dette føre enda mindre tid til veiledning av elever.

Hordaland Venstre er mener lærere må gis mulighet til å være så god som elevene fortjener. For å få dette til må vi anerkjenne lærerne som de fagpersonene de er. Hordaland Venstres politiske plattform fastslår at vi ønsker å gi lærere større ansvar og frihet i egen arbeidshverdag. Det innebærer både at lærere skal stå mer fritt til å velge vurderingsmetoder, og ikke minst at det skal gis mer tid til undervisning og oppfølging av elever.

Rettferdig vurdering avgjøres ikke av elevens anonymitet, men av elevens forutsetninger for å prestere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**