Akershus: Vellykket årsmøte!

Årsmøtet i Akershus Venstre i helgen var vellykket, og gav et godt utgangspunkt for valgkampen. Det var den samstemte oppfatningen blant delegatene fra Eidsvoll. Benedicte Tærud fra Eidsvol ble vara til delegatene fra Akershus på Venstres landsmøte. Årsmøtet vedtok fire politiske uttalelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


På årsmøtets første dag bestod delegasjonen fra Eidsvoll av Knut Bakkehaug (leder), Rune Slettebakken (styremedlem), Benedicte Tærud (styremedlem), Tord Hustveit (leder i Unge Venstre), og Per Aage Pleym Christensen.

Tord Hustveit og Per Aage Pleym Christensen var møteledere på lørdag.

På årsmøtets andre dag bestod delegasjonen fra Eidsvoll av Knut Bakkehaug (leder), Kaja Helchie Østmo Evang (nestleder), Rune Slettebakken (styremedlem), Benedicte Tærud (styremedlem), og Tord Hustveit (leder i Unge Venstre).

Årsmøtet vedtok nytt fylkestingsprogram. Tord Hustveit fra Eidsvoll har vært med i programkomiteen. Av interessante saker lokalt er gjenåpning av togstrekningen Dal – Eidsvoll for persontrafikk. Venstre har de siste årene vært en del av flertallet i fylkestinget, i et samarbeid med Høyre, FrP og KrF.

Årsmøtet vedtok fire politiske uttalelser, deriblant en med relevans for Øvre Romerike: I uttalelsen Rasering av myr er skjult klimabombe går Akershus Venstre inn for å stoppe torvutvinning på Jødahls/Flakstadmåsan på Romerike.

Etter forslag fra Akershus Unge Venstre og Ullensaker Venstre ble det vedtatt en uttalelse om mobbing:
Mobbing må både forebygges og behandles

Tord Husveit til Venstres landsmøte
Som leder i Unge Venstre deltar Tord Hustveit på landsmøtet, som avholdes 10 – 12.april. I tillegg ble Benedicte Tærud fra Eidsvoll valgt som varadelegat.

Ledelsen i fylkeslaget, med Solveig Schytz (leder), Jonas Vevatne (politisk nestleder) og Eirik T. Bøe (organisatorisk nestleder) var ikke på valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**