Spennende årsmøte i Telemark Venstre

Så er to begivenhetsrike årsmøtedager i Telemark Venstre kommet til veis ende på Norsjø Hotell. Det har vært svært interessant. Her følger en kortfattet presentasjon av de fire resolusjonene som ble vedtatt på årsmøtet:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


AV KNUT MAGNUS

•NEI TIL LAGRING AV FARLIG AVFALL I NORCEMGRUVENE! Telemark Venstre ønsker ingen konsekvensutredning av søknaden til NOAH & Norcem om årlig deponering av ca. 800 000 tonn problemavfall i Brevik.
•YRKESFAGENE MÅ FÅ ET SKIKKELIG OG NØDVANDIG LØFT! Vi ønsker at yrkesfaglig retning i videregående skoler bør gjøres mindre teoritung. Vi vil oppgradere fasilitetene på skolene slik at utstyret brukt i opplæringa er i samsvar med arbeidslivets behov.
•STORØRRET-STAMMENE MÅ BEVARES! De ulike stammene i Norge generelt og i Telemarkvassdraget representerer store biologiske og kulturelle verdier. Det må settes inn flere aktive tiltak for å unngå at storørreten blir borte i flere av vassdragene våre.
•TELEMARK TRENGER NYE OG FLERE ARBEIDSPLASSER!
Venstre vil ha det nye såkornfondet lagt til Telemark. Ved utflytting av statlige arbeidsplasser skal Telemark prioriteres.

I sin hilsen til årsmøtet i Telemark Venstre i dag tok nestleder i partiet, Ola Elvestuen opp flere interessante temaer:
•Venstre leverer langt mer enn 5,2% (som var den prosentandelen
partiet oppnådde på landsbasis ved stortingsvalget i 2013).
•Det umulige ble mulig i forbindelse med asylbarna og Lofoten
•Vi har fått et statsbudsjett for 2015 med store Venstre-gjennomslag.
•Partiet leverer på et bredt spekter av saker
•Vi får igjennom så mye at vi nå blir lagt merke til!
Ola Elvestuen pekte på at det er viktig å synliggjøre at vi slåss og at vi i fellesskap må løse de store utfordringene som ligger i et skifte til grønn vekst i landet vårt. Han kom videre inn på viktigheten av en bedre skole for elever, lærere og foreldre og talte for en varm sosial-politikk, samt at Venstre må være moderne og fellesskapsorienterte. Og så må vi ikke vike en tomme på at partiet har sin egenart gjennom prinsipielle, liberale saker!

Ja, dette var en kortfattet versjon av resolusjonene til Telemark Venstre. Nå skal vi i lokallaget vårt starte med valgkampprogrammet foran høstens kommunevalg. Har du synspunkter på saker som du mener vi bør fronte i valgkampen, ta kontakt med oss!

Bildet viser Knut Magnus, Laila Irene Urtegård og Dag Yngland sammen med nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**