Stavanger skrur av overvåkningskameraer i skoletiden

I bystyremøtet 09.02.2015 hadde Kjartan Alexander Lunde et innlegg om kameraovervåkning i skoletiden. Han foreslo å skru av overvåkningskameraene i skoletiden. Forslaget fikk flertall med 47 stemmer for og 20 stemmer imot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kjartan Alexander Lunde, Venstres landsmøte 2013

Foto: Jo Straube

Kamera

Foto: Ukjent

Les innlegget som Kjartan Alexander Lunde holdt i bystyret under:

Ordfører,

Av Stavanger sine 41 skoler har 33 kameraovervåkning. Til sammen er det 364 kameraer på skolene.

Venstre mener presset mot personvernet og den enkeltes private rom blir stadig sterkere. Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet

Det er noen ting jeg synes er kritisk i denne rapporten:

De som blir spurt i revisjonen gir uttrykk for at kameraovervåking har effekt på hærverk og annen kriminalitet. Men det er i Stavanger kommune ikke tallmateriale eller rapportering som dokumenterer denne sammenhengen.

To av de fire skolene som revisjonen sjekket hadde ikke varslingsskilt om kameraovervåkning. Det er et krav i personopplysningsloven § 36 at all overvåking skal varsles tydelig slik at alle som blir berørt får informasjon om overvåkingen.

Les også: Hundrevis av kameraer overvåker skolene

Ordfører, skolene vet heller ikke omfanget av overvåkningen. De fleste rektorene og verneombudene revisjonen snakket med visste ikke hvor mange kamera som fantes på skolene eller hvor de var plassert. Og de oppgir også at de har fått lite eller ingen informasjon om overvåkningen.

Så er det noe annet jeg synes er ganske alvorlig.

Datatilsynet sin veileder om kameraovervåkning på skoler slår fast at kameraene til vanlig skal slås av i skoletiden.

Men ordfører, kameraene på skolene i Stavanger står på hele døgnet. Sånn kan vi ikke ha det.

En rekke kommuner, inkludert nabokommunen vår Sandnes, har tidligere gjort om på sin kameraovervåkning slik at kameraene er av i skoletiden. Det må vi gjøre i Stavanger også.

Ordfører, jeg ønsker derfor å fremme følgende forslag på vegne av Venstre, Ap, Frp og SV:
Kameraovervåkning på skoler avgrenses til perioder utenom alminnelig skole- og SFO-tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**