Skolestruktur

Grøtvedt skole
Grøtvedt skole

En av Askim Venstres hovedsaker er skolestrukturen i Askim. Askim Venstre vil bevare dagens skolestruktur med 5 barneskoler og sette Grøtvedt skole i forskriftsmessig stand.

I flere år har skolestruktur vært debattert, og antall barneskoler har vært et hett tema. Det har i løpet av denne tiden vært foreslått å legge ned Askimbyen, Moen og/eller Eid/Grøtvedt skole. Det siste som skjedde i 2014 var at Formannskapet valgte å frede Grøtvedt for fem år, men saken er langt fra avgjort. Planen er å redusere antall barneskoler i Askim.

I løpet av neste bystyreperiode vil denne saken komme opp igjen. Vi mistenker at partiene i formannskapet var redd for å miste velgere hvis de la ned Grøtvedt nå, derfor valgte de å flytte problemet videre slik at de kunne få en periode til. Dette skaper utrygge arbeidsplasser for de ansatte ved skolen. Det blir fem år hvor vi kan oppleve ytterligere lærerflukt fra Grøtvedt skole.

Utbedringen av E18 samt Follobanen vil gjøre det attraktivt å flytte til Askim. Hvis vi sier at mellom 70 og 90 av de som flytter hit har med seg barn eller vil få barn mens de bor her vil folketallet øke blant de yngre. Dette vil føre til at man trenger flere skoleklasser og flere gode lærere. Legger man ned Grøtvedt eller en av de andre skolene vil det være et stort skritt i feil retning. Det vil gjøre opplæringen vanskeligere for veldig mange elever.

Færre skoler vil gi for stor tetthet av elever på de skolene de blir fordelt utover. Mange av de flinke lærerne vil forsvinne etterhvert. Det vil altså bli for få lærere per elev. Dette vil skape dårlig opplæring.

Lærere, elever og foreldre er bekymret, bekymret for elevenes fremtid og muligheten for god opplæring. Askim Venstre tar innbyggerne på alvor, derfor ønsker vi å bevare alle fem barneskolene. Askim Venstre satser på kunnskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**