Innkalling til årsmøte

Foto: Lisa Kara Frøyland

Søndre Land Venstre avholder årsmøte 29. januar i Rådhuset i Hov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØNDRE LAND VENSTRE

Tid: Torsdag 29. januar kl. 19.00

Sted: Formannskapssalen i Rådhuset

Saker:

Åpning og konstituering
Godkjennelse av innkalling og saksliste
Årsmelding
Regnskap
Kontingent
Politiske uttalelser
Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte
Valg av lokallagsstyre
Valg av revisor
Valg av valgkomite

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**