Ja til videre utredning om utbygging av Oterhotfossen

I kommunestyret mandag 9.februar bestemte kommunestyret å gå videre med utredninger relatert til opprusting av Oterholt kraftverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vedtaket var mot 5 stemmer, 3 fra Venstre og 2 fra SV. I forkant hadde gruppemøtet i Venstre diskutert saken inngående uten å ende opp med felles standpunkt. Saken ble grundig debattert fra mange sider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**