Kommunen må spille på lag

Lærerne i bergensskolen er kunnskapssøkende. Kommunen må imøtekomme lærernes ønske om etter- og videreutdanning, skriver stortingsrepresentant Iselin Nybø og bystyrerepresentant Idun Bortne i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 De borgerlige på Stortinget står sammen om satsingen på etter- og videreutdanning av lærere, skriver stortingsrepresentant Iselin Nybø.

De borgerlige på Stortinget står sammen om satsingen på etter- og videreutdanning av lærere, skriver stortingsrepresentant Iselin Nybø.

Bergens Tidende skrev torsdag 5. februar at seks av ti lærere fikk nei til videreutdanning i Bergen. Kunnskapsministeren er ikke fornøyd, men skolebyråd Jana Midelfart Hoff lover å utnytte de statlige midlene bedre. Det er et løfte som forplikter.

De borgerlige partiene på Stortinget står sammen om satsingen på etter- og videreutdanning av lærere. I statsbudsjettet for 2015 ble vi enige om en omfattende satsing som på sikt skal sikre at alle landets elever får lærere som er faglig og pedagogisk oppdatert. Staten skal ta en stor andel av utgiftene — da må Bergen kommune levere.

Å sikre etter- og videreutdanning er et av Venstres viktigste ærend i Bergen. Det er viktig for at alle elevene skal få mulighet til å realisere sitt potensiale og utvikle sine talenter.

 Læreren er den viktigste innsatsfaktoren i skolen, mener bystyrerepresentant Idun Bortne.

Læreren er den viktigste innsatsfaktoren i skolen, mener bystyrerepresentant Idun Bortne.

Læreren er den viktigste faktoren for å nå dette målet. Vi er klar over at byrådet har en strategi for kompetanseheving, og vi stoler på at dette er viktig for skolebyråden. Men for Venstre er det ikke et overordnet mål å prioritere matte, naturfag, regning og lesing. En for ensidig satsing på basiskompetanser og realfag fører til en nedprioritering av praktiske og estetiske fag. Også i disse fagene fortjener elevene faglig oppdaterte lærere.

Stortinget bevilger mer penger, men bystyret i Bergen fordeler dem. Det langsiktige målet er at alle lærere som søker får etter- og videreutdanning; i de fagene de har behov for.

Idun Bortne
Bystyrerepresentant i Bergen

Iselin Nybø
Stortingsrepresentant for Venstre

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende fredag 13. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**