Venstre og kommunereformen

Trønderavisa skriver i en avisreportasje fra Venstres fylkesårsmøte 7. februar at det er by mot land i trønder-Venstre i forbindelse med kommunereformen. Venstre har både i 2009 og 2013 gått til valg på at vi ønsker å gjennomføre en kommunereform i Norge og i Nord-Trøndelag. Dette er en reform Venstre både har støttet og frontet i media, skriver Venstres Karl M. Buchholdt i et innlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – Leder i Levanger Venstre.

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Denne kommunereformen er ikke et stort sentraliseringsprosjekt, men snarere en reform for å skape mer robuste kommuner som kan overta flere oppgaver fra staten.

Dagens kommunestruktur ble fastsatt på 1960-tallet. Siden den gang har samfunnet gjennomgått store endringer, ikke minst har kommunikasjonene bedret seg betraktelig. For å kunne gjennomføre en desentralisering av oppgaver fra staten til kommunene, må kommunene være i stand til å ta imot disse arbeidsoppgavene. Dette krever større fagmiljøer i den enkelte kommune, noe som igjen krever større kommuner. Det sier seg i grunn selv, at dersom staten skal overføre oppgaver til kommunene må mottageren av disse oppgavene være robust og stor nok til å ta imot dem.

Fremtiden for Nord-Trøndelag handler om kampen om ungdommen. Dagens ungdom har langt større krav til arbeidsplassen enn tidligere. Større kommuner med flere oppgaver vil gjøre det mulig for ungdommer å komme til Nord-Trøndelag for å bruke utdannelsen sin, slik vil Venstre gjøre det mulig å skape vekst i distriktene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**