Samkommunene har vært et blindspor

Karl M. Buchholdt, som er Venstres lokallagsleder i Levanger, vil ha slutt på samkommuner. I en høringsuttalelse til kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter Levanger Venstre regjeringens forslag om å avvikle de eksisterende samkommunene innen 2020. — Innherred samkommune har vært et byråkratisk blindspor fra første dag, sier Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Samkommunestyret behandlet en tilsvarende uttalelse til departementet 5. februar. Her har politikerne enstemmig beklaget at samkommunene skal avvikles, og viser til de gode erfaringene med Innherred samkommune, noe som er en påstand som Buchholdt er svært uenig i. — Det er ingenting å beklage at Innherred samkommune forsvinner sier Buchholdt. «Erfaringene med dagens samkommuner er ikke gode, og en opphevelse av denne organisasjonsformen vil styrke lokaldemokratiet og redusere byråkratiet», skriver lokalpartiet i sin høringsuttalelse.

Buchholdt har vært en av de få kritiske røstene til Innherred samkommune, noe han har begrunnet med demokratisk underskudd, mer byråkrati og fremveksten av et fjerde forvaltningsnivå. Buchholdt er derfor svært tilfreds med at regjeringen endelig vil oppheve samkommunen som en form for interkommunalt samarbeid. —Regjeringens forslag om oppløsning av samkommunene er på sin plass, det er nok byråkrati i Norge fra før, sier Buchholdt.

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Foto: ukjent

-Ettermælet til Innherred samkommune vil uansett bli at den har vært et blindspor, sier Buchholdt. Nå ser han frem til regjeringens nye kommunereform. Venstre har vært en av pådriverne for å få på plass større og mer robuste kommuner i Norge. — Vi har alt for mange kommuner i Norge i dag, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre. Les hele saken i Levangeravisa.

Les høringsuttalelsen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**