Menneskerettighetsseminar: Muligheter for alle

Menneskerettighetsmeldingen ble lagt frem før jul, og i den anledning arrangerer Venstres stortingsgruppe og Kirkens Nødhjelp et seminar på Stortinget idag for å gå nærmere inn på hva meldingen vil utgjøre av forskjeller i arbeidet med menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Menneskerettighetene som mål og middel i utenrikspolitikken.

Dato: ​16. februar
Hvor: ​T-614, Stortingskvartalet(inngang Løvebakken).
Når: ​08:30-14:00

Program
08:30: ​Servering av kaffe.

09:00 ​Velkommen ved Trine Skei Grande, parlamentarisk leder for Venstre og saksordfører for menneskerettighetsmeldingen.

09:15: ​​Hilde Wallacher, Kirkens Nødhjelp, overtar ordet og leder dagens program.

09:20: ​​Presentasjon ved Bård A. Andreassen, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter, om menneskerettigheter i utviklingspolitikken.

Åpner for spørsmål.

10:00: ​​Hva må vi gjøre annerledes nå?
En rekke organisasjoner, representant fra myndighetene og aktører i næringslivet inviteres til å presentere hva de mener denne meldingen utgjør av endringer.

Innledninger ved:
Bård Glad Pedersen, statssekretær Utenriksdepartementet
Bjørn Engesland, Helsingforskomiteen
Anne Lindbo, Barneombudet
Malin Helgesen, advokat i Statoils juridisk og compliance-avdeling med ansvar for menneskerettigheter
Tomas Brunegård, WAN-IFRA

11:15 ​Pause med rundstykker, kaffe og frukt.

11:45 ​Spørsmål til innlederne.

12:30 ​​ Politikere på banen: Samtale med stortingerepresentanter og spørsmål fra salen.

13:50 ​Trine Skei Grande avslutter.

14:00 ​Slutt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**