Uttalelse: Norge er nødt til å gjøre mer for å hjelpe flere flyktninger

Europa og kontinentets nærområder opplever den største flyktningekatastrofen siden andre verdenskrig. Hvert år drukner flere tusen mennesker på flukt i forsøket på å krysse Middelhavet. Bare de siste dagene mistet minst 300 flyktninger livet. Bare i Syria er over 9 millioner mennesker på flukt. Venstre mener at Norge må involvere seg sterkere i flyktningeproblematikken og at vi skal ta inn langt flere flyktninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Uttalelse fra Venstres sentralstyre 16. februar 2015

Den ekstreme situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika krever ekstraordinære humanitære tiltak. Brorparten av båtflyktningene kommer ifølge FNs høykommissær fra krigs- og konfliktområder som Syria. Disse har rett på asyl. Italia tok imot over 180.000 båtflyktninger i fjor, Libanon over halvannen million syriske krigsflyktninger. Mens statsministeren i vårt naboland Sverige har gitt signaler om at landet må være forberedt på å ta imot 100.000 flyktninger og asylsøkere på grunn av pågående internasjonale kriser, tar Norge kun imot noen få tusen. Tallet er riktignok doblet siden de rødgrønne satt i regjering, men er likevel langt fra nok.

Norge må vise større solidaritet med mennesker på flukt og med våre europeiske naboland. Vi kan engasjere oss mer både når det gjelder strakstiltak, endringer av de europeiske regelverket og det langsiktige arbeidet for skape fred, demokrati og økt stabilitet i nasjonene flyktningene kommer fra. Skal Europa få en mer rettferdig migrasjonspolitikk, må vi få slutt på «asyllotteriet», der det landet som på grunn av sin geografiske beliggenhet får flyktningen ved sin dør først, blir sittende med ansvaret.

Dagens regelverk, Dublin-II-forordningen, påfører kriserammede land som Italia, Hellas, Malta og Kypros en for stor byrde og bidrar slik til å undergrave hele asylsystemet. Europa trenger et felles kvotesystem for flyktninger, og FN har bedt om dette gjentatte ganger. Venstre ønsker at Norge skal bli med i en slik europeisk kvoteordning som fordeler krigsflyktninger bedre og sørger for en mer rettferdig byrdefordeling. Venstre mener også at Norge må ta et større ansvar og ta imot flere flyktninger i denne akutte situasjonen. Dessuten trengs det økt innsats for å hjelpe mennesker i havsnød, mer hjelp til land som har tatt imot svært mange flyktninger, samt økt straffeforfølgelse av menneskesmuglere.

Venstre vil:
• gi et signal til EU om at Norge ønsker å delta i en felles kvoteordning for flyktninger for å sikre en bedre byrdefordeling i Europa
• jobbe for å utvide mandatet til Frontex for å redde flyktninger i havsnød
• avsette penger til EUs flyktningefond, integrasjonsfond og returfond
• omdisponere penger i revidert budsjett til akutt hjelp til Libanon og andre land med særdeles store flyktningeutfordringer
• tilby direkte økonomisk og materiell hjelp til land som Italia, Hellas og Malta som sliter med å bygge opp bærekraftige asylsystem
• bidra i etableringen av partnerskap med land immigrantene kommer fra, samt med land som migrasjonsstrømmene beveger seg gjennom (transittland) for å bedre beskyttelsen for flyktninger på kort sikt og minske migrasjonsstrømmen på lang sikt.
• ta imot langt flere flyktninger i 2015

Syriske flyktninger.

Foto: Reuters. NTB Scanpix | NDLA | CC BY-NC-SA 3.0 NO

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**