Venstre-gjennomslag for vindkraft

I dag la regjeringen frem utformingen av de nye avskrivningsreglene for vindkraftanlegg. Venstre fikk i statsbudsjettet gjennomslag for at reglene skal gjennomgås for å gjøre det mer attraktivt å investere i anlegg som produserer ren energi basert på vindkraft. Økt produksjon av fornybar energi er også en viktig del av samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre/KrF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Venstres holdning er at det ikke skal være skattetekniske regler som avgjør hvor vindkraft blir bygd ut, men hvor det blåser mest. Det grønne skiftet er avhengig av at det er lønnsomt å gjøre klima- og miljøvennlige investeringer, sier Ola Elvestuen, leder i Energi- og miljøkomiteen og stortingsrepresentant for Venstre. Han er fornøyd med at regjeringen nå klargjør hvordan de nye reglene for vindkraftanlegg skal bli, og at forslaget er beregnet å utgjøre et samlet skattelette for fornybarnæringen på 600 millioner kroner over 5 år.

Ola Elvestuen

Foto: Marius Nyheim

– Norge har naturgitte forutsetninger som gjør at satsning på vindkraft er god næringspolitikk, samtidig som det i et skandinavisk perspektiv er viktig klimapolitikk. Gjennom elsertifikatordningen er norske strømkunder allerede med på å betale for en felles norsk-svensk satsning på fornybar energi. For at vi skal få gjort slike investeringer i Norge, må vi ha rammebetingelser som de har i Sverige, ellers blir utbygging for lite lønnsomt, sier Elvestuen.

Ordningen med elsertifikater (grønne sertifikater) er en felles norsk-svensk støtteordning som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og Sverige. Det samlede målet for ny fornybar elektrisitetsproduksjon er 26,4 TWh i år 2020, noe som tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. Så langt har imidlertid Sverige kommet mye lenger enn Norge i å bygge ut vindkraft, mye på grunn av kompliserte og ugunstige skatteregler her hjemme.

– De nye reglene kommer akkurat tidsnok til at Norge skal ta del i utbyggingen av fornybar energi. Ingen investerer i noe før reglene er klare. Dette er årsaken til at produksjonen i Sverige er mer enn fem ganger så høy som den norske, til tross for at norske strømkunder betaler halve regningen. Dagens nyhet legger til rette for at en større del av vindkraftutbyggingene i det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet kan skje i Norge, noe som vil bidra til å redusere klimautslipp og skaper nye muligheter for det norske, kunnskapsbaserte næringslivet, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**