Folkevalgte 2011-2015

Moss Venstres folkevalgte 2011-2015

Her er oversikten over valgte medlemmer i Moss kommunes styrer, råd og utvalg som et resultat av kommunevalget i 2011. Oppdatert etter endringer vedtatt i bystyret – sist 22. sep 2014.

Bystyret

Gruppeleder: Sindre Westerlund Mork

Gruppenestleder: Joakim Sveli

1. vara: Ole Peder Kjeldstadli

2. vara: Per Vagmo

3. vara: Aud-Kirsten Ekvold

4. vara: Ali Yasar Øzbal

Formannskapet

Medlem: Sindre W. Mork

3. vara: Joakim Sveli

Adm.utvalget

2. vara: Cathrine Orm

Skole, oppvekst og kultur

Utvalgsleder: Sindre W Mork

Medlem: Ida Skjerve

1. vara: Ole Peder Kjeldstadli

2. vara: Ali Y Øzbal

Miljø, teknikk og samferdsel

Medlem: Per Vagmo

1. vara: Joakim Sveli

2. vara: Ida Skjerve

Helse og sosial

1. vara: Aud-Kirsten Ekvold

2. vara: Sindre W. Mork

Moss Drift og anlegg KF

Medlem: Ida Skjerve

MOVAR

Representantskapsmedlem: Joakim Sveli

KIAS

Styremedlem: Joakim Sveli

Punkt Ø – F-15

Medlem i generalforsamlingen: Sindre W. Mork

Skjærsgårdstjenesten

Medlem: Per Vagmo

Oslofjordens friluftsråd

Medlem: Henry Mogstad

Tilsynsutvalget Søndre Jeløy landskapvernområde

Medlem: Henry Mogstad

Moss Venstres valgliste 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**