Skoledebatt i Radio Alta

(Foto: Privat)

Tema for Fredagsdebatten 20. februar var skolesaken. Følg skoledebatten her. Altapostens politiske redaktør Jarle Mjøen hadde denne fredagen besøk av ordfører Laila Davidsen (H), hovedutvalgsleder Trine Noodt (V) og Monica Nielsen (Ap).

Alta Venstre mener at det er et stort behov for å styrke skolen på flere måter. Vi må forbedre resultatene og gi alle elever en god skolegang. Alta ligger under landssnittet for resultater etter 10. klasse. Det begrenser mulighetene til alt for mange av våre elever videre i sine karrierevalg. Våger vi ikke gjennomføre endringer, er vi fastlåst. Dermed ødelegges muligheten til å tilpasse skolene til elevenes behov.

De aller viktigste personene i dette er elevene. Det aller viktigste er at vi makter å gi dem den skole de fortjener å få – en skole som gir alle like muligheter til å lykkes og oppleve mestringsglede og samhold. Vi har ikke råd til å gjøre ingenting. Da kan vi aldri nå oss de målene vi har satt.

Alta kommune står overfor betydelige og nødvendige investeringer de nærmeste årene: en ny barneavlastning, renovering av østfløya ungdomskolen, utvidelse av Aronnes- og Kaiskuru skole til 1-7 skoler, investeringer i Komsa skole, i tillegg til flere store prosjekter innenfor helse og omsorg. Kommunens økonomi går i balanse med et nødskrik, og Altaskolen kan ikke lenger fortsette med å ta vilkårlige kutt hvert år fordi økonomien er presset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**