Mysen sentrum, utviklingen av et levende bymiljø

Et være eller ikke være, for Mysen sentrum

Eidsberg Venstre har i de politiske fora vært tydelige i sin innstilling vedrørende detaljhandel på Brennemoen. Vi mener at det kun er plasskrevende handel som skal gis nye utbyggingsmuligheter i dette området. Detaljhandel ønsker vi å gi muligheter for i Mysen sentrum. Altså; kan du bære varen i en bærepose – så skal du handle den i Mysen sentrum. Og gjerne putte den bæreposen i en sykkelkurv og sykle hjem etterpå.

Kjøpesentre er nok kommet for å bli. Men hvordan angriper vi som en liten Østfoldby dette? Skal de få bli store selvstendige kokonger i utkantene av bysentret som avmagrer og avfolker bykjernen?

Eller skal det bli slik at mindre kjøpesentre integreres i bykjernen – som feks på Sagtomta i Mysen – og bli et aktivt tilskudd for en levende bykjerne. Rett ved tog og bussterminal. Med mange tilkomstmuligheter fra ulike sentrale bygater?

Vi ønsker det siste. Og særlig fordi det gir en miljøeffekt også. Man skal kunne bo i sentrumskjernen – og gå eller sykle til butikken for å handle sine dagligvarer.

Man skal også kunne sykle til buss og togterminal eller butikk i sentrum fra ulike deler av kommunen. Derfor støtter vi helhjertet opp om en større satsning på gang- og sykkelveier i hele kommunen, som gir i gode forbindelser inn mot Mysen sentrum fra alle kommunens grender.

For eksisterende detaljhandel i Mysen sentrum er avgjørelsene som nå skal tas, et være eller ikke være. Tenker man 50 år frem i tid vil Mysen ha vokst seg til den dobbelte størrelse. Minst!

Det er nå føringene for hvordan den byen skal se ut legges. Vi ønsker at dette skal bli østlandets mest atteraktive småby, hvor folk kan leve gode liv fra vugge til grav – og i svært liten grad ha behov for bruk av egen bil.

Gjør vi store feil i arealplanleggingen denne våren, kan dette gi store konsekvenser for utviklingen av et aktivt og levende sentrum. Det er nå vi bestemmer om Mysen skal være en aktiv by eller en sovende drabant, i en eller to generasjoner frem i tid.

Et enstemmig styre i Eidsberg Venstre mener at åpning for deltajhandel på Brennemoen potensielt kan bli et katastrofalt feilskjær, og vil ikke støtte en slik utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**