Bybanen dit du skal

Foto: Med tillatelse fra Bybanen Utbygging

Vi vil at Bergen skal bli bedre på buss, bane og sykkel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Sats på Bybanen
Bybanen må være ryggraden i kollektivtilbudet i Bergen. Banen skal bygges til alle bydelene på en måte som gjør at den kan brukes av flest mulig samtidig som reisetiden holdes nede slik at den er konkurransedyktig. Venstre vil arbeide for at Bybanen skal være synlig og gå i det eksisterende gatenettet gjennom sentrum slik at en størst mulig del av sentrum får gangavstand til nærmeste stopp. For å sikre dette, ønsker Venstre at Bybanen skal gå over Torget og langs Bryggen.

Et bedre busstilbud
Venstre vil prioritere et bedre kollektivtilbud fremfor vekst i biltrafikken. I dag har fylkeskommunen eneansvar for kollektivtrafikken. Det må endres slik at Bergen kommune får det politiske ansvaret for kollektivtilbudet innad i kommunen. Vi vil gi bussene prioritet i trafikken der det er mulig, etablere flere kollektivfelt på hovedveiene, fjerne gateparkering slik at bussene kommer enklere frem, gi bussene prioritering i lyskryss og generelt øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Sykkelbyen Bergen
Sykkel er et godt egnet transportmiddel i en by som Bergen, selv om det regner mye. Med lite snø og milde vintre har vi potensial til å bli en god sykkelby. Venstre vil jobbe for å øke andelen syklister. Vi vil prioritere tilrettelegging for sykkel foran tilrettelegging for mer biltrafikk. Det må bygges sykkelveier samtidig med utbyggingen av Bybanen. Mange har behov for å sykle til eller gjennom sentrum. Derfor må gjennomgående sykkelveinett her ha høy prioritet.

Les mer om politikken vår her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**