En grønn by med plass til alle

Venstres program for perioden 2015 – 2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

En grønn by med plass til alle - Forside Våre viktigste saker:

(Trykk her eller på bildet til høyre for å lese valgprogrammet i sin helhet.)

Bybanen dit du skal

Venstre vil at Bybanen skal bygges ut til hele Bergen, slik at flest mulig kan bruke den. Banen må være synlig og tilgjengelig, og skal fungere som drivkraft for urban, bærekraftig byutvikling.

Et bedre busstilbud

Venstre sier ja til et bedre busstilbud og nei til mer biltrafikk. Bussen må gå oftere og komme seg fortere frem. Ekspressbusser vil være viktige også etter at Bybanen er bygget ut til hele Bergen. Vi vil ha flere kollektivfelt, flere avganger og flere miljøvennlige busser.

Erlend Horn er Venstres 1. kandidat i Bergen. Erlend er opptatt av å legge til rette for bærekraftig vekst.
Erlend Horn er Venstres 1. kandidat i Bergen og bor i Årstad. Erlend er opptatt av å legge til rette for bærekraftig vekst.

Sykkelbyen Bergen

Vi vil at flere bytter ut bil eller buss med sykkel. Det er bra både for miljøet og for helsen. Milde vintre gjør byen vår godt egnet til sykling. For at vi skal bli en skikkelig sykkelby, trenger Bergen flere gode sykkelveier, mer sykkelparkering og bedre tilrettelegging for alle som sykler.

Gode skoler for dine barn

Barn skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Derfor vil Venstre ha flere, bedre og enda mer motiverte lærere. Skolen skal gi alle barn muligheten til å utvikle seg og sine talent. Kunnskap er det vi skal leve av i fremtiden. Derfor må vi satse på kunnskap i skolen.

Trygge skoler for alle

Trygge skolebygg er en forutsetning for en god skole. Venstre vil ruste opp skolebyggene og sørge for at alle barn i Bergen har en trygg skole å gå på. Alle barn skal være trygge på skolen, både fysisk og sosialt. Venstre vil prioritere arbeid mot mobbing.

Idun Bortne er Venstres 2. kandidat i Bergen. Idun er opptatt av at alle barn i Bergen skal ha en god, trygg skole.
Idun Bortne er Venstres 2. kandidat i Bergen og bor i Fana. Idun er opptatt av at alle barn i Bergen skal ha en god, trygg skole.

Språk gir mestring og muligheter

Språk er grunnlaget for all læring. Barn bør få prøve seg med et andre fremmedspråk fra 5. klasse. Sidemål må inn i undervisningen tidligere enn i dag og det må bli enklere for elever med utenlandsk bakgrunn å bli flinkere i sitt eget morsmål.

Barnehage der du bor

Venstre vil jobbe for at alle som ønsker det, skal få tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor. Kort vei til barnehagen er god politikk for barna, for foreldrene og for miljøet.

Barnehageplass fra fylte ett år

For mange foreldre er det et stort problem at retten til barnehageplass er knyttet til om barnet er født før eller etter 1. september i et gitt år. Venstre vil innføre en ordning med rett til barnehageplass ved fylte ett år.

Per-Arne Larsen er Venstres 3. kandidat i Bergen og bor i Åsane. Per-Arne er opptatt av at alle skal få tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor.
Per-Arne Larsen er Venstres 3. kandidat i Bergen og bor i Åsane. Per-Arne er opptatt av at alle skal få tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor.

En trygg oppvekst

Alle barn har rett til en trygg oppvekst. Barnehagen skal gi trygghet og omsorg, og hvert enkelt barn skal bli sett som den de er. Derfor trenger vi flere kompetente voksne i barnehagene.

 

 

 

En grønn by med plass til alle – Bergen Venstres program 2015 – 2019

Se også våre viktigste saker i de ulike bydelene her:

Arna
Fana&Ytrebygda
Fyllingsdalen

Laksevåg
Sandviken
Sentrum
Årstad
Åsane

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**