Bevaring av Solas eldste hus

Sola Venstre

Sola Venstre var eneste parti som stemte for å bevare Solas eldste hus. Når har et enstemmig fylkesutvalg støtet oss i vår kamp for å bevare kulturminner i Sola.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Et midtgangshus/jærhus fra ca 1830, med høy nasjonal verdi i tillegg til lokal og regional verneverdi stod i fare for å bli revet. Huset ligger i umiddelbar nærhet til middelalderkirken på Sola, har mange autentiske detaljer og bidrar til en unik tidsdybde i området.

Da saken om bevaring av Solas eldste hus var oppe til behandling i møte den 10.12.14 vedtok flertallet i Utvalg for arealsaker at at “Dersom søker i stedet for det omsøkte ønsker å bygge nytt hus på samme sted som det gamle, er utvalget innstilt på at rivingstillatelse kan gis”.

Det var kun Sola Venstre som stemte imot et vetak som åpner for å tillate rivning av det som er ett av de eldste og best bevarte bolighusene i kommunen

Fylkesrådmannen valgte å påklage vedtaket og saken ble behandlet i fylkesutvalget denne uken.

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

“Med bakgrunn i midtgangshusets høye verneverdi og dets plassering som en del av et unikt kulturlandskap, påklager fylkesutvalget Sola kommunes vedtak som åpner for riving av huset på gnr 14, bnr 19 i sak 155/4, den 10.12.2014”

Les mer om saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**