Årsmøtet vedtok fylkestingsprogrammet i Den Grønne Sal

Iselin Nybø på Vestfold Venstres årsmøte, Foto: Per Martin Berg

Vestfold Venstres årsmøte ble gjennomført på Scandic Park Hotel i Sandefjord 27. og 28. februar. 47 delegater fra lokallagene deltok på møtet som også hadde besøk stortingsrepresentant Iselin Nybø. Iselin holdt hovedinnlegget og berørte mange aktuelle politiske områder. Og hun klarte å engasjere forsamlingen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 

Det var svært mange som tok ordet i den etterfølgende politiske debatten og delegatene hadde både kommentarer og spørsmål til vår representant fra Rogaland. Temaene var alt fra samarbeidet med de to regjeringspartiene, politireform, behandling av utsendte asylbarn, søndagsåpne butikker, grønn vekst osv.

Kåre Pettersen på fylkesårsmøtet 2015

Kåre Pettersen på fylkesårsmøtet 2015
Foto: Karin S. Frøyd

Fylkesleder Kåre Pettersen åpnet møtet og ønsket forsamlingen velkommen til to dager med politisk arbeid. Det var ellers symbolikk over at årsmøtet ble holdt i Den Grønne Sal på Scandic Park Hotel.

Årsmøtet behandlet ellers de tradisjonelle årsmøtesakene. I tillegg ble det avsatt god tid til behandling av fylkestingsprogrammet for 2015-2019. Flere endringsforslag var kommet inn til programkomiteen. Programmet bel med enkelte endringer enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Fra fylkesårsmøtet 2015_2

Fra fylkesårsmøtet 2015_2
Foto: Karin S. Frøyd

Videre var årsmøteuttalelser tema og det var kommet inn fire forslag til uttalelser innen fristen. I tillegg var det kommet inn ytterligere to forslag til uttalelser ved møtestart. Disse to fikk ikke de nødvendige 2/3 av stemmene og ble ikke behandlet av årsmøtet som uttalelser.

Årsmøtet vedtok to uttalelser; en om Oslofjordkryssing og en om Vestfold og kutt av klimagassutslipp.

Takk til delegatene for et godt engasjement og vel gjennomført årsmøte!

Fra fylkesårsmøtet 2015_1

Fra fylkesårsmøtet 2015_1
Foto: Karin S. Frøyd
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**