Fylkesårsmøtet uttalte seg om Oslofjordkryssing

Oslofjordkryssing, Statens Vegvesen

Statens Vegvesen har lagt fram en utredning om Oslofjordkryssing som Vestfold Venstre i store deler peker i feil retning. Vi kan ikke være med på at noe som kan bli vår generasjons største og mest kostbare kryssingsprosjekt kun baserer seg på biltrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Vestfold Venstre hadde årsmøte 27. og 28. februar og diskuterte blant annet den framlagte Oslofjordkryssingrapporten fra Statens Vegvesen. Det var en sak som engasjerte delegatene på årsmøtet og mange synspunkter kom fram i debatten.
 Eksempel på mulig bruløsning

Eksempel på mulig bruløsning
Foto: Statens Vegvesen

Fylkesårsmøtet vedtok følgende årsmøteuttalelse:

Statens Vegvesen har lagt fram en utredning for Oslofjordkryssing som i store deler peker i feil retning. Vestfold Venstre kan ikke være med på at noe som kan bli vår generasjons største og mest kostbare kryssingsprosjekt kun baserer seg på biltrafikk.

For det første er de skisserte løsningene for bru og tunnel direkte klimafiendtlige, for det andre vil de gi varige og uopprettelige skader for verneverdige områder og rik matjord på begge sider av fjorden.
Vestfold Venstre mener at miljøvennlige ferger i høy grad kan være en langsiktig løsning for kryssing av Oslofjorden.

Allikevel ser Vestfold Venstre at det kan ligge langsiktige verdier i å bygge ned barrieren mellom de to sidene av fjorden samt koble seg sammen den kontinentale infrastrukturen. I nasjonal sammenheng er det interessant å se på kryssing i sammenheng med IC-utbyggingen på begge sider av Oslofjorden, den nasjonale godsutredningen og KVU for godsterminalstruktur i Oslofjorden. Det er viktig å få mer gods over fra veg til sjø og bane. I regional sammenheng vil en fast forbindelse i ytre Oslofjord vil skape et felles arbeids-, bolig- og servicemarked med 600 000 innbyggere i et flerkjernet byområde.

Det er i disse perspektivene en eventuell fastforbindelse må sees. Derfor må en jernbaneforbindelse over fjorden forutsettes som en del av en ny forbindelse.

Videre vil en fastforbindelse først og fremst bli laget for de kommende generasjoner. Derfor må det stilles krav til at at klima og miljøhensyn er førende. Hensynet til klima, nasjonalt viktige landskap, kulturmiljøer og biologisk mangfold må bli godt ivaretatt.

KVU om Oslofjordkryssing

Foto: Statens Vegvesen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**