Valg av landsmøteutsendinger

Landsmøteutsendinger 2015. Fra v.: Kjetil Vold Archer, Eddy Robertsen, Karin Virik, Kåre Pettersen, Dag N. Kristoffersen, Foto: Karin S. Frøyd

Vestfold Venstres fylkesårsmøte valgte i helgen også sju delegater til Venstres landsmøte i Tromsø i april. Valgkomiteen la fram sitt forslag til navn og med et par unntak var det også komiteens innstilling som ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Som en del av forberedelsen til Landsmøtet i april arrangeres det 26. mars kl. 17:30 et åpent delegatmøte på fylkeshuset i Tønsberg.

Resulatet etter årsmøtet hadde gjort sitt valg førte til at følgende sju, i tillegg til fylkesleder Kåre Pettersen, reiser til landsmøtet i Tromsø 10. – 12. april i år.

Aina Dahl (Tønsberg), 2. kandidat fylkestingsvalget
Dag N. Kristoffersen (Horten), 3. kandidat fylkestingsvalget
Eddy Robertsen (Horten), ordførerkandidat kommunestyrevalget
Ingeborg Vasrud Bastiansen (Vestfold Unge Venstre), leder
Karin Virik (Sandefjord), ordførerkandidat bystyrevalget
Kjetil Vold Archer (Larvik), lokallagsleder og kandidat ved kommunevalget
Suzy Haugan (Tønsberg), ordførerkandidat bystyrevalget

Vara:
1.Magdalena Lindtvedt (Lardal)
2.Helene Eriksen (Andebu)
3.Kari Lise Rørvik (Larvik)

1.Per-Olaf S. Røed (Tønsberg)
2.Joachim Bræk Poppe-Holmdahl (Nøtterøy)
3.Nils Fischer (Sandefjord)

 Fra v.:Kjetil Vold Archer, Eddy Robertsen, Karin Virik, Kåre Pettersen og Dag N. Kristoffersen. Aina Dahl, Suzy Haugan og Ingeborg V. Bastiansen er ikke med på bildet.

Fra v.:Kjetil Vold Archer, Eddy Robertsen, Karin Virik, Kåre Pettersen og Dag N. Kristoffersen. Aina Dahl, Suzy Haugan og Ingeborg V. Bastiansen er ikke med på bildet.
Foto: Karin S. Frøyd
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**