Nominasjonen: Knut Bakkehaug og Benedicte Tærud topper listen

Foto: Eidsvoll Venstre

06.03.2015 På nominasjonsmøtet i Eidsvoll Venstre ble kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug renominert som kumulert 01.kandidat. Lederen for aksjonen for å bevare Finstad skole, Benedicte Tærud ble løftet opp til 02.plass. Se referatet fra nominasjonsmøtet – og den endelige listen – her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Det var en optimistisk gjeng som samlet seg til nominasjonsmøte i Eidsvoll Venstre 05.mars. Møtet foregikk i kommunestyresalen på rådhuset i Sundet. Innkallelsen var sendt pr post, pr epost og lagt ut på nettsiden og Facebook-siden til lokallaget. Innkallelse, dagsorden og forretningsorden ble godkjent.

Knut Bakkehaug ble valgt som møteleder, Per Aage Pleym Christensen som referent, Benedicte Tærud og Rune Slettebakken ble valgt som tellekorps, mens Knut Bakkehaug og Rune Slettebakken ble valgt til å signere protokollen.

Bakkehaug: – Håper å vokse videre
Lokallagets leder og kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug åpnet møtet. Han sa at Eidsvoll Venstre har vokst ved hvert eneste valg siden partiet kom tilbake igjen i kommunestyret i 2007. Etter valget i 2011 deltok Venstre i et valgteknisk samarbeid med KrF og Bygdelista, men ved høstens valg er målet å bli så store at vi kommer inn i formannskapet, sa Bakkehaug. Han understreket at Venstre ofte står alene som opposisjon i kommunestyret.

Ros til nominasjonskomiteen
Nominasjonskomiteens leder Per Aage Pleym Christensen presenterte listeforslaget som var sendt ut og offentliggjort sammen med innkallelsen. Han understreket at de som deltar på nominasjonsmøtet både i Venstre og andre partier er demokratiets elite. – Å være medlem av et parti gir store muligheter til påvirkning. Til å utforme politikken som skal følges opp i folkevalgte organer, og forhåpentligvis bli satt ut i livet. Og til å velge ut de personene som skal stå på valglisten velgerne kan putte i urnen, sa Pleym Christensen.

Han poengterte at komiteens arbeide er avsluttet med selve nominasjonsmøtet, og resten av arbeidet med listen overlates til lokallagets styre. – Komiteen er ikke fornøyd med kvinneandelen, men at styret fortsatt har tre uker til å supplere listen med flere kvinner før den skal leveres inn til valgstyret, sa Pleym Christensen. Fristen for innlevering er 31.mars.

Velgerne får stor mulighet til å påvirke Venstre
I debatten om innstillingen til liste og arbeidet til nominasjonskomiteen fikk komiteen ros for både prosessen, listeforslaget og de vurderingene som var gjort underveis.

Deltagerne på møtet var enige om at med kun en kumulert kandidat, og mål om å få inn minst en til i kommunestyret har nominasjonskomiteen gitt velgerne stor mulighet til å påvirke hvem dette blir. I og med at listeforslaget er satt opp alfabetisk, stiller kandidatene på listen likt.

Almåsvold sa nei til gjenvalg – løftet Tærud
Kommunestyrerepresentant gjennom snart åtte år, Knut Bakkehaug ble enstemmig renominert som 01.kandidat.

Kjersti Almåsvold har vært Venstres medlem i Utvalg for oppvekst og levekår siden 2011, og 1.vara til kommunestyret. Etter flere perioder som markant folkevalgt politiker i Eidsvoll hadde Almåsvold takket nei til gjenvalg, men foreslo på nominasjonsmøtet at Venstre burde gjøre ett unntak fra prinsippet om å sette opp valglisten alfabetisk. – Vi bør løfte opp og markere overfor velgerne en tydelig 02.kandidat, sa Almåsvold, og foreslo lederen for aksjonen for å bevare Finstad skole, Benedicte Tærud på denne plassen. Dette ble enstemmig vedtatt av nominasjonsmøtet. På årsmøtet 02.februar ble Tærud også valgt inn i styret i Eidsvoll Venstre.

– Bedre med Venstre i formannskapet
Nominasjonskomiteens leder Per Aage Pleym Christensen er godt fornøyd med at nominasjonsmøtet gjorde denne endringen. – Et godt listeforslag er blitt til en bedre valgliste, sa han etter møtet. Han tror Venstre har et godt grunnlag for å øke sin representasjon i kommunestyret, og mener målet må være å få plass i formannskapet.

– Et valgteknisk samarbeid er som et arrangert ekteskap. Det er ikke kjærlighet som er grunnlaget. Men dessverre har Tord Langmoen vært tilnærmet usynlig i formannskapet. Jeg tror det hadde vært bedre for politikken i Eidsvoll om Venstre og Knut Bakkehaug hadde vært medlem av formannskapet denne perioden. Det ville synliggjort politiske saker, og en annen kurs, sier han.

– Kampen for å styrke Sundet som sentrum i Eidsvoll, bygge nye skoler som erstatning for de to Vilbergskolene, bevare skolene på Finstad, Eidsvoll Verk og i Feiring, hindre nedbygging av landbruksjord i kommunen, styrke boligbygging rundt Sundet og på Minnesund og Langset, skape større åpenhet rundt og innsyn i politiske prosesser, og ikke minst vise at en annen og mer fremtidsrettet økonomisk politikk enn de kuttbudsjettene flertallet vedtok for 2013 og 2014 er eksempler på saker Venstre ville løftet frem og tydeliggjort i formannskapet, sier Pleym Christensen.

Renominert 01.kandidat Knut Bakkehaug er enig i at Venstre bør ha som mål å bli sterke nok til å komme inn i formannskapet.

– Bli kvitt Arbeiderpartiet!
Vedtak av politisk resolusjon om politisk uttalelse om mål for valget i 2015 ble utsatt og overlatt til styret. Men alle på nominasjonsmøtet var enige om at Arbeiderpartiet trenger en lang pause fra makten i Eidsvoll. Og at Venstre skal bidra til dette.

Den endelige listen ble etter enstemmig vedtak på nominasjonsmøtet slik:

1. Knut Bakkehaug, 1966 Siggerudhagan. (kumulert)
2. Benedicte Tærud, 1975 Finstad
3. Sesselja Bigseth, 1975 Brennlia
4. Jo Bratrud, 1958 Dal
5. Kaja Helchie Østmo Evang, 1977 Dal
6. Geir-Ove Halvorsen, 1977 Brenntoppen
7. Lill-Marie Hammerstad, 1942 Eidsvoll
8. Tord Hustveit, 1992 Styri
9. Thomas Nilsen, 1977 Bøn
10. Kjetil Håkon Pettersen, 1954 Tunnelltoppen
11. Kristin Ringsby, 1970 Vilberg
12. Fredrik Risbø, 1986 Eidsvoll Verk
13. Carl Johan Rød-Johansen, 1967 Bårstad
14. Rune Slettebakken, 1977 Eidsvoll
15. Shoaib Suleman, 1997 Dal
16. Tom Anders Tærud, 1979 Finstad

Det ble i tillegg gitt fullmakt til styret:

1. Styret i Eidsvoll Venstre gis fullmakt til å supplere listen med flere kandidater, satt opp i alfabetisk rekkefølge etter etternavn nedenfor 02.plass, frem til fristen for innlevering av valgliste.

2. Styret i Eidsvoll Venstre gis fullmakt til å supplere listen dersom noen av de nominerte velger å trekke seg eller gis fritak av valgstyret, etter at listen er innlevert.

Valg av tillitsvalgte til valglisten:

Tillitsvalgt: Knut Bakkehaug

Varatillitsvalgt: Kaja Helchie Østmo Evang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**