Miljø

 

Vi har alle et ansvar for å kutte utslipp, for å utvikle nye, og velge miljøvennlige energiløsninger. Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid. Venstre sentralt ønsker et grønt skattesystem som underbygger dette.

 

Miljøvern er summen av en rekke valg og handlinger fra enkeltmennesker, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Venstre vil ha et samfunn der kloke valg blir prioriterte valg også på kommunenivå. Sørum Venstre mener at miljøhensyn skal veie tungt i alle kommunale vedtak.

 

Sørum Venstre vil derfor i kommende kommunevalgsperiode arbeide for:

 • at alternativ energiforsyning vektlegges i konsesjonsspørsmål
 • en grønnere energiforsyning i Sørum kommune,
 • bedre rammevilkår for etablering av grønne arbeidsplasser,
 • at sentrale myndigheter bidrar til å styrke offentlig kommunikasjon
 • at alle kommunens enheter under utarbeiding av budsjett pålegges å
 • utrede omlegging av energiforbruk fra fossilt brensel til fornybar energi,
 • utarbeide klimabudsjett og klimaregnskap for egen enhet,
 • at der fossilt brensel ikke kan erstattes må man, utrede omlegging av prosessorganisering med sikte på redusert forbruk av energi,
 • å gjøre alle kommunale bygg klimanøytrale og etablere plussbygg der det er teknisk mulig,
 • at det utarbeides oversikt over og fremdriftsplan for de kommunale anlegg som krever utskifting og oppgradering,
 • å innføre gradert byggegebyr der det lønner seg å bygge lavenergiboliger,
 • å etablere energirådgivingskontor, og at
 • helhetlige grøntområder sikres, og overgangssonene mellom vann og grøntområder bl.a. langs Glomma bevares.
 • at miljøhensyn stilles som krav ved alle offentlige anbudsinnbydelser

 

Sørum Venstre ønsker at naturen i kommunen skal overlates til våre etterkommere i en bedre tilstand enn den er i dag.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**