Tettstedsutvikling

Sørum er en kommune i vekst. Sørum Venstre mener at denne utviklingen må skje i et samarbeid der kommunen legger rammene og næringslivet bidrar til gode og levedyktige lokalsamfunn. I Sørum kommune ønsker vi at innbyggerne skal styre over utbyggerne.

 

Sørum Venstre ønsker å definere Sørumsand, Rånåsfoss og Frogner (inkludert. Lindeberg) som kommunens knutepunkter. Kommunen har også en rekke andre tettsteder som Vardefjellet, Lunderåsen, Lørenfallet, Blaker og Hogsetfeltet som vi ønsker fortsatt skal være levedyktige lokalsamfunn.

 

Sørum Venstre vil i kommende kommunevalgperiode arbeide for utvikling av tettsted med mennesket i sentrum

 • der kommunens knutepunkter gis likeverdig behandling, som skaper levende og trivelige møtesteder for kultur, næringsliv og handel,
 • der sentrum i knutepunktene gjøres bilfrie i størst mulig grad, bl.a. ved å etablere parkeringsanlegg,
 • der kommunen bidrar til å fremme identitetsbygging og stolthet til eget lokalsamfunn gjennom bred lokal medvirkning i de lokale plan- og utviklingsprosessene,
 • der man også i tettsteder utenfor knutepunktene sikrer de grunnleggende behov og rettigheter for befolkningen,
 • der kommunen bidrar til at ungdom ønsker å bo og arbeide i kommunen,
  • ved å tilstrebe balanse mellom boligetablering og arbeidsplasser,
  • tilrettelegge for ungdomsboliger, studentboliger og utleieboliger, og
  • ved å tilrettelegge for vekst for lokale bedrifter.

 

Før nye områder åpnes gjennom kommuneplan for øket boligbygging må innbyggerne sikres et godt kollektivtilbud og vekst i lokale arbeidsplasser. Slike tiltak er god miljøpolitikk fordi de bidrar til å motvirke handelsflukt fra kommunens tettsteder med lokal nyskaping og mangfold samt flere kortreiste arbeidsplasser.

 

Sørum Venstre vil at knutepunktene skal være en møteplass mellom mennesker, ikke biler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**