Tillitsvalgte i Skedsmo

I perioden 2011-2015 har Venstre to representanter i Skedsmo kommunestyre. I tillegg er vi representert i formannskapet og i de ulike hovedutvalgene.

Faste representanter

Boye Bjerkholt
Varaordfører
Gruppeleder
Formannskapsmedlem
Kommunestyremedlem
E-post: [email protected]
Telefon: 93412869

Birgitta Prøis
Kommunestyremedlem
1. vara til formannskapet på fellesliste V/KrF
1. vara til hovedutvalg for tekniske tjenester på fellesliste V/KrF/Sp
E-post: [email protected]
Telefon: 97717485

Anne Line Gudbjørgsrud
Leder av hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk
3. vara til kommunestyret
E-post: [email protected]
Telefon: 47012192

Mats Olsen
Medlem av hovedutvalg for utdanning
E-post: [email protected]
Telefon: 95728688

Vararepresentanter

Venstre har et listesamarbeid med KrF om to plasser i formannskapet og med KrF og Sp om tilsammen seks plasser fordelt på fire hovedutvalg. Det innebærer at varaene til formannskapet, hovedutvalg for utdanning og hovedutvalg for helse og sosial er vara for to representanter, mens varaene til hovedutvalg for kultur og hovedutvalg for teknisk er vara for én representant.

Kathrine Mellem Evensen
1. vara til kommunestyret
4. vara til hovedutvalg for utdanning på fellesliste V/KrF/Sp

Lin Therese Bjørnstad Ruud
2. vara til kommunestyret
2. vara til hovedutvalg for utdanning på fellesliste V/KrF/Sp

Kristine Johnsgaard
4. vara til kommunestyret

Kjetil Jørgensen-Dahl
1. vara til hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk på fellesliste V/KrF/Sp

Ellen Beate Paulshus
2. vara til hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester på fellesliste V/KrF/Sp

Alice Ruud
4. vara til hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester på fellesliste V/KrF/Sp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**