Varm velferd

Kommunalt ansvar for helse, pleie og omsorg

 

Sørum Venstre vil arbeide for

  • at eldre over 75 år en gang årlig skal få tilbud om besøk av pleie- og omsorgstjenesten. Besøket skal gi informasjon om kommunens tjenester, kartlegge behov og tilby tilrettelegging og bistand,
  • at kommunen støtter de frivillige institusjonene i deres arbeid på helse- og sosialsektoren. og bidrar til synliggjøre disse,
  • at psykisk helsevern styrkes ved at det opprettes psykologstilling(er) i kommunen
  • etablering av stilling for ernæringsfysiolog for styrking av forebyggende og behandlende arbeid med kosthold,
  • at planer for etablering av botilbud med tilstrekkelig støttefunksjoner blir gjennomført,
  • å opprettholde og ytterligere styrke innsats mot vold i nære relasjoner, og bruke konfliktråd i dette arbeidet,
  • etablering av sykehjem og omsorgsboliger i Sørumsand og på Frogner og
  • å utrede alternativ bruk av Sørvald.
  • at barn og unge med særlige behov skal trives i Sørum kommune.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**