Bli medlem i Skedsmo Venstre

Når du melder deg inn i Venstre blir du også tilknyttet fylkes- og lokallaget der du bor.

Medlemskap sikrer at du får anledning til å være med å påvirke vår politikk og hvem som styrer i lokallaget.

Årskontingenten for å være medlem i Venstre i Skedsmo i 2015 er 325 kr som fordeles mellom lokallag, fylkeslag og hovedorganisasjonen. Den delen av kontingenten som går til lokallaget i Skedsmo går i all hovedsak til valgkamp.

Venstre legger vekt på å opptre uavhengig av særinteresser. Derfor tar vi ikke imot bidrag fra lobbyorganisasjoner og bedrifter, men bidrag fra enkeltpersoner som har tro på politikken vår er imidlertid med på å hjelpe oss å nå frem i valgkampen. Ønsker du å gi en gave til Skedsmo Venstre kan du gjøre det herhusk å øremerke midlene til Skedsmo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**