Velkommen til lokalpolitisk nettverkssamling i Bergen

(Foto: Dreamstime.com)

Helgen 21. – 22. mars arrangerer Hordaland Venstre og Sogn og Fjordane Venstre lokalpolitisk nettverkssamling i Bergen. Meld deg på nå!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Om du er blant dem som skal delta aktivt i valgkampen i år, så bør du få med deg denne samlingen! Programmet vil være aktuelt for veldig mange; for deg som er lokallagsleder eller førstekandidat, for deg som oppdaterer nettsidene for lokallaget og for deg som på annet vis har tenkt å være aktiv i valgkampen.

Du er herved invitert til lokalpolitisk nettverkssamling i Bergen.

Tid: Lørdag 21. og søndag 22. mars
Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen sentrum

Vi håper at alle lokallag klarer å sende minst én deltaker!

Spre budskapet i lokallaget ditt!! Du vet best hvem dette kan være aktuelt for.
Samlingen er åpen for alle som har en rolle i å bygge organisasjon lokalt og forberede valgkampen.

Program for samlingen

Laurdag 21. mars

(10:00 Hordaland Venstre arrangerer truleg møte for dei 7 største kommunane + Bergen.)
11:45 Oppmøte og registrering.
Kaffi og rundstykke.
12:15 Velkomen til lokalpolitisk nettverk ved fylkesleiarane Gunhild Berge Stang og Geir Kjell Andersland.
12:25 Say hello to Årdal Venstre
Hei, Årdal Venstre!
12:30 Fellesbolk 1
«Kommune- og regionreforma» ved stortingsrepresentant André Skjelstad.
13:30 Lunsj
14.30 Fellesbolk 2
«Valkampanje og valførebuing» ved organisasjonssjef i VHO, Kjartan Almenning.
15.30 Parallellsesjon 1 Praktisk skolering
Tre grupper. Kvar bolk varer om lag 30 minutt. Rullering.
1) Å stå på stand/husbesøk ved André Skjelstad.
2) Mediearbeid/lesarinnlegg ved Kjartan Almenning
3) Nye nettsider ved fylkessekretærane Gro Gjelsvik og Linda Ness Rotihaug.
16:30 Pause. Kaffi og frukt.
16:45 Parallellsesjon 2 Praktisk skolering
Same postar og grupper som førre parallellsesjon.
17.15 Fellesbolk 3
«Vanskelege spørsmål frå veljarane» ved stortingsrepresentant Terje Breivik.
18:00 Oppsummering/avrunding av dagen
Gruppene frå parallellsesjonane får dele erfaringar/tankar i plenum.
18:30 Møteslutt dag 1
20.00 Middag
Bergen Venstre er vertskap

Sundag 22. mars
09:00 Parallellsesjon 3 Politisk skolering
Tre grupper. Kvar bolk varer om lag 45 minutt. Rullering.
Tid til diskusjon.
1) Venstre sin politikk på miljø – lokalt ved Terje Breivik.
2) Venstre sin politikk på skule – lokalt ved Alfred Bjørlo.
3) Venstre sin politikk på velferd – lokalt ved André Skjelstad.
10:30 Pause. Kaffi og frukt.
10:45 Parallellsesjon 4 Politisk skolering
Same postar og grupper som førre parallellsesjon.
11:30 Fellesbolk 4
“Slik gjer vi det!”
Tre ulike Venstre-roller. Motiverande valkampretta innlegg frå:
Alfred Bjørlo – Slik skal vi halde på makta
Idun Bortne – Slik skal Venstre bli relevante i Bergen
Anne-Beth Njærheim – Venstres ærend på fylkestinget.
12.00 Innspelsrunde til valkamputvala
Valkamputvala snakkar med fylkeslaga sine.
12:45 Fylkessekretærane har ordet
Informasjon frå fylkessekretærane.
13:15 Avslutning/avrunding av LPN ved Gunhild Berge Stang og Geir Kjell Andersland.

13.30 Lunsj og vel heim

14:30 Tid til eventuelle korte fylkesstyremøter eller anna.

Kostnad/deltakeravgift og påmelding
Hordaland Venstre ønsker å dekke opphold for inntil to deltakere fra hvert lokallag.
Påmelding bør derfor avklares med lokallagsleder.

Om du skal betale for hotell/dagpakker/måltider selv, kan du få oppgitt alle priser av fylkessekretæren på forespørsel.

Påmelding gjøres til Gro på [email protected] snarest og senest onsdag 11. mars.
Oppgi navn, lokallag, om skal delta begge dager, om du trenger overnatting og om du ønsker middag lørdag.

Hordaland og Sogn og Fjordane Venstre ønsker deg velkommen!

Gunhild Berge Stang

Hva er egentlig LPN?
Lokalpolitisk nettverk (LPN) er Venstres nettverks- og skoleringssamling for folkevalgte/ valgkandidater og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag, og sikrer skolerte kandidater og en samkjørt organisasjon. Programmet pleier å ha en lett blanding av politisk debatt og organisatorisk skolering.

Lokalpolitisk nettverk skal forberede lokallagene på valgkampen, og sette lag og ressurspersoner i stand til å håndtere valgkampen lokalt. LPN løfter lagbyggingen – bygging av det organisatoriske laget, og byggingen av oss selv som et lag med felles mål. Målgruppe for samlingene i er lokallagsledere og valgkandidater først og fremst; men samlingene er åpne for alle som har en rolle i å bygge organisasjon lokalt og forberede valgkampen.

LPN har en tredelt funksjon:
1. Nettverk for dem som har samme roller i ulike kommuner (kommunestyremedlem, formannskapsmedlem osv)
2. Diskusjonsforum for lokal- og regionalpolitikk
3. Skolering i valgkamp og lokallagsdrift

Mål for Lokalpolitisk nettverk:
– Synligheten rundt Venstres politikk lokalt
– Trygghet for kandidater og folkevalgte i å fremme egen politikk
– Sikre en bevisst strategi bak arbeidet i lokallaget, kommunestyret og i valgkampen

Stortingsrepresentanter, tillitsvalgte og ansatte reiser landet rundt for å møte lokallagsaktivister på disse samlingene; for å få innspill, dele kunnskap om pågående prosesser og forberede til valgkamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**