Barnas beste

Vi skal sørge for å gi barna en tryggest mulig oppvekst i gode nærmiljø, og vi skal gjøre vårt for at vi etterlater en bærekraftig by, land og jordklode til den oppvoksende generasjon, sier Per-Arne Larsen i Åsane Tidenes “Det viktigste akkurat nå”-spalte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Per-Arne Larsen fra Åsane er Venstres 3. kandidat foran valget i Bergen.
Per-Arne Larsen fra Åsane er Venstres 3. kandidat foran valget i Bergen.

Det viktigste akkurat nå er barna. Det gjelder enten det er mitt eget nærmiljø på Rolland, eller om vi snakker om Åsane, Bergen, Norge eller verden. Vårt mål må være å skape både en god oppvekst og en god fremtid for barna våre.

Gode nærbarnehager
For meg betyr dette at vi skal satse på to områder: Oppvekst og miljø. Vi skal sikre gode oppvekstvilkår i trygge og stimulerende nærmiljø, og vi skal skape en grønn og bærekraftig by med frisk luft å puste i, og god samvittighet for jordklodens klimaregnskap.

Noe av det viktigste i mine øyne er å skape komplette bydeler, slik at det er mulig å både bo og jobbe i Åsane. Jeg synes ikke detergodtnokåhasommålom at barna skal gå i barnehage i egen bydel. Åsane er stort, og vi i Venstre vil jobbe for at barna skal få tilbud i sin nærmeste barnehage. Dette vil være bra for miljøet, og det vil være bra for barna som kan være mer med foreldrene sine.

Fattigdom er ikke barnas feil
Jeg synes barnehager er noe mer enn et oppholdssted mens foreldrene er på jobb. En barnehage skal være for barna. De skal være trygge og kunne utfolde seg i fri, kreativ og stimulerende lek. Det viktigste for å sikre dette er det pedagogiske personalet, og de må bruke tiden sammen med barna og ikke på rapportering og kontroll. Vi må gi de tid til å se hvert enkelt barn, og skape den tryggheten de trenger. Da trenger vi minstekrav til antall ansatte og pedagoger i barnehagen.

De fleste barn har det bra i Norge i dag, men ikke alle, og jeg mener vi politikere skal måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Det er aldri barnas feil at de er fattige. Barn skal for eksempel ikke miste barnehageplassen som straff for at foreldrene ikke kan betale. Vi trenger gratis kjernetid og differensierte satser i barnehagen, og inntektsgradere barnetrygd med mer til de som trenger det mest. Dette er to av Venstres 35 tiltak for færre fattige barn.

 Miljø og oppvekstvilkår for barn er de viktigste politiske sakene i Bergen, mener Per-Arne Larsen.
Miljø og oppvekstvilkår for barn er de viktigste politiske sakene i Bergen, mener Per-Arne Larsen.

Lek og breddeidrett
Aktivitet er viktig for barn, og idrett ska- per trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Det er derfor viktig å sikre gode forhold for breddeidrett og legge til rette for mest mulig uorganisert aktivitet. På barnas premisser!

Vi trenger flere arenaer for lek og aktivitet i Åsane, som flere ballbinger, skateparker, trampoliner, klatrestativ og hinderløyper, og bygge videre på suksessen med «åpen hall» i idrettshaller ved å åpne enda flere haller og gymsaler for slik aktivitet.

Spesielt nord i Åsane må vi bygge ut dette tilbudet. Det er ingen motsetning mellom et Åsane i sterk, urban vekst, og et Åsane med gode bokvaliteter for barn, en aktiv befolkning og trygge, grønne rom.

De viktigste oppgavene
Vi trenger skoleveier som er tilrettelagt for sykling og gåing, og når vi bygger Åsane større, må vi bygge flere turstier og samtidig ta vare på snarveiene, lekeplassene og de blågrønne strukturene med elver, vann, badeplasser og friluftsområder.

For å få til alt dette må vi ha barnas beste som overordnet prinsipp. Vi må tenke lengre og vi må prioritere de store pengene til de viktigste oppgavene. Vi skal satse stort på barnehage og skole, men dette er allerede det dyreste en kommune gjør. Vi må derfor ha folkevalgte som tør å prioritere i stedet for å smøre pengene tynt utover.

Per-Arne Larsen
3. kandidat for Venstre i Bergen

Les saken på side 2 – 3 i Åsane Tidende fredag 20. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**