Må rydde opp i skjenkepraksis

Foto: Hildegunn Holtet

Serveringssteder i Bergen vurderer å gå til sak mot kommunen etter at Fylkesmannen har opphevet flere skjenkesaker. Venstre ber byrådet rydde opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Les bakgrunnen for de mulige søksmålene på BT.no her.

Erlend Horn 2015 2

Opposisjonspolitikere ber byrådet rydde opp i skjenkekontorets praksis.

– Det er klart at det er spesielt at disse sakene oppheves på grunn av feil lovanvendelse. Vi må forvente at saker som legges frem av kontoret baseres på korrekt lovforståelse, sier Erlend Horn (V).

Venstre-politikeren i Helse- og sosialkomiteen i bystyret presiserer at han ikke er jurist, og registrerer at skjenkekontoret i kommunen er uenig med Fylkesmannens avgjørelse.

– Men Fylkesmannen har siste ordet i saken.

Endret praksis
Han mener det er flere grunner for å stille spørsmål ved disse skjenkesakene, spesielt siden det ikke er første gangen dette temaet har vært oppe.

– Dette må vi få oppklart. Vi kan ikke ha det slik at denne typen saker gjentar seg. Dette må byrådet ta tak i.

Komitéleder for helse og sosial, Marte Mjøs Persen (Ap), er enig. Horn og Persen mener denne saken viser hvor feil den praksisendringen var.

– Disse sakene viser at det er viktig at utestedene ikke nektes en klagemulighet, slik det tidligere har vært foreslått, sier Persen.

– Dette er en av tingene vi skal finne ut mer om i neste ukes høring om skjenkepolitikken, sier Horn.

Les hele saken på side 10 – 11 i Bergens Tidende onsdag 4. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**