Monica Mæland ikke kalt inn til høring

Foto: Hildegunn Holtet

Bystyret skal ha høring om skjenkepolitikken til Monica Mæland (H), men komitéleder Marte Mjøs Persen (Ap) har ikke kalt Mæland inn til høringen. Uheldig, mener Erlend Horn (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Erlend Horn

På onsdag kaller bystyrets helsekomité inn til høring om skjenkepolitikken i kommunen. Blant årsakene til høringen er BTs artikkelserie om skjenkekontoret i Bergen. Til tross for at Mælands handlinger i skjenkepolitikken er en vesentlig årsak til at høringen kommer i stand, skal hun ikke være til stede.

Hun er heller ikke blitt invitert av komiteen. Det bekrefter komitéleder Marte Mjøs Persen (Ap).

Burde vært innkalt
Det mener Erlend Horn (V) at hun burde vært.

– Jeg har hele tiden trodd at Mæland var blitt invitert, og jeg mener høringen ville blitt bedre dersom hun kom. Jeg har vært innforstått med at det ikke var sannsynlig at hun ville ha anledning, men hun burde vært invitert.

Horn sier han selv har spilt inn Mæland som deltaker i høringen fra starten av.

– At hun da ikke er invitert må bunne i en beklagelig misforståelse som komitéleder på ta på sin kappe.

– Hva synes du om at hun ikke er kalt inn?

– Jeg er uenig med Persen (Ap) i det, og jeg mener Mæland burde vært invitert for å få et helhetlig bilde av perioden høringen skal omhandle. Men jeg håper Robert Rastad, som kommunaldirektør under Mælands tid, kan besvare våre spørsmål.

Horribel praksis
En annen ting som skal opp i høringen er hvordan tidligere skjenkesjef Gro Gaarder har styrt skjenkekontorets praksis.

I fjor høst ble det kjent at Gaarder hadde bestemt at utesteder som ble ilagt skjenkestopp, ikke skulle få anledning til å klage saken videre til Fylkesmannen. Etter opprør i bransjen, endret byrådet praksisen.

– Men hva var grunnen til at man begynte med denne praksisen? Det er uklart om skjenkekontoret hadde godkjenning fra byrådet til å iverksette den. Det finnes ikke noe skriftlig, men fikk de en beskjed? Alternativt har skjenkekontoret innført endringer uten å høre med politisk ledelse, og det er i så fall horribelt, sier Horn.

Les hele saken på side 12 i Bergens Tidende torsdag 5. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**