Valkampskolering

Bergen Venstre inviterer til valkampskolering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Bergen Venstre skal i vår gjennomføre valkampskolering for medlemene. Det blir lagt opp til tre ulike skoleringsløp:

Nattstand Bergen 2013 1
Foto: Astrid Haarstad

•Praktisk skolering for medlemene
•Politisk skolering for medlemene
•Politisk kandidatskolering (TOPP 10)

Vi håpar du vil bli med på skoleringsopplegget. Dette er eit godt høve til å bli tryggare på valkamparbeid. Set av datoane i kalendaren din allereie no:

Praktisk skolering for medlemene
Det blir skolert i praktisk valkamparbeid, som det å stå på stand, gjennomføre ulike aksjonar, husbesøk, valkampbod, generell veljarkontakt og bruk av sosiale medier.

21.-22. mars: Lokalpolitisk nettverk, Bergen

13.april Trinn 1: Stand, aksjonar, husbesøk
Stad: Venstrekontoret på St. Jakobs plass 9.
Klokka: 18.00-19.30

13. mai Trinn 1: Stand, aksjonar, husbesøk
Stad: Venstrekontoret på St. Jakobs plass 9.
Klokka: 18.00-19.30

6.-7. juni Lokalpolitisk nettverk, Flåm

8. juni Trinn 2: Valkampbod og veljarkontakt/sosiale medier
Stad: Venstrekontoret på St. Jakobs plass 9.
Klokka: 18.00-19.30

Politisk skolering medlemene
Medlemene får innføring i Bergen Venstres politikk. Kva har vi fått til i inneverande periode? Kva går vi til val på? Korleis selje bodskapen enkelt og forståeleg til veljarane?

21.-22. mars: Lokalpolitisk nettverk, Bergen

27. april Trinn 1: Skolering i politikk
Stad: Venstrekontoret på St. Jakobs plass 9
Klokka: 18.00-19.30

27. mai Trinn 1: Skolering i politikk
Stad: Venstrekontoret på St. Jakobs plass 9
Klokka: 18.00-19.30

6.-7. juni Lokalpolitisk nettverk, Flåm

22. juni Trinn 2: Skolering i politikk
Stad: Venstrekontoret på St. Jakobs plass 9
Klokka: 18.00-19.30

Politisk kandidatskolering (TOPP 10)
I tillegg til dei øvrige skoleringsløpa blir det lagt opp til kandidatskolering for dei som står på 1. til 10. plass på Venstres liste. Her blir det mellom anna debatttrening og skolering i mediearbeid.

20. april Kandidatskolering 1/3
Stad: Venstrekontoret på St. Jakobs plass
Klokka: 18.00-19.30

20 mai Kandidatskolering 2/3 med Trine Skei Grande
Stad: Venstrekontoret
Klokka 18.00-19.30

15. juni Kandidatskolering 3/3
Stad: Venstrekontoret
Klokka 18.00-19.30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**