Vi får Åsane frem i køen igjen

– Selv om det så litt grått ut da «Strategi for innfartsparkering» ble sendt på høring, har Venstre nå fikset opp på vegne av Åsane, sier leder av partiets bydelslag, Per-Arne Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 – Når byrådet og Arbeiderpartiet har sørget for at Bybanen til Åsane i beste fall er utsatt på ubestemt tid, vet vi at det betyr null parkeringsplasser til Åsane.
– Når byrådet og Arbeiderpartiet har sørget for at Bybanen til Åsane i beste fall er utsatt på ubestemt tid, vet vi at det betyr null parkeringsplasser til Åsane.

«Åsane sist i køen» var overskriften da Åsane Tidende omtalte at ny strategi for innfartsparkering var sendt på høring, siden denne sa at nye innfartsparkeringsplasser i Åsane skulle sees i sammenheng med utbygging av Bybanen.

Åsane lå dermed an til å forbli bydelen med dårligst dekning i lang fremtid.

– Venstre har nå sikret flertall for å gjøre noe med dette både i Komité for miljø og byutvikling i Bergen, og i fylkets samferdselsutvalg, sier partiets tredjekandidat for Venstre i Bergen og leder i Åsane Venstre.

Forslaget fikk flertall
– Når byrådet og Arbeiderpartiet har sørget for at Bybanen til Åsane i beste fall er utsatt på ubestemt tid, vet vi at det betyr null parkeringsplasser til Åsane.

Venstre fremmet derfor et tilleggsforslag i Komité for miljø og byutvikling om at det nå må vurderes nye, permanente løsninger som kan betjene det økende behovet for innfartsparkering i Åsane, samtidig som det vurderes midlertidige løsninger som kan fungere frem til bybane til Åsane er realisert.

Dette fikk flertall, og Alf Helge Greaker fra Venstre sikret flertall for flere parkeringsplasser også da saken ble behandlet i Samferdselsutvalget til fylket.

 – Behovet for innfartsparkering i Åsane er prekært, og vi kan ikke akseptere at byutviklingen stopper helt opp selv om utbyggingen av Bybanen er stoppet opp, slår Alf Helge Greaker fast.
– Behovet for innfartsparkering i Åsane er prekært, og vi kan ikke akseptere at byutviklingen stopper helt opp selv om utbyggingen av Bybanen er stoppet opp, slår Alf Helge Greaker fast.

Leieavtaler med private
– Behovet for innfartsparkering i Åsane er prekært, og vi kan ikke akseptere at byutviklingen stopper helt opp selv om utbyggingen av Bybanen er stoppet opp, slår Greaker fast.

– For oss i Venstre var det ikke godt nok å bare vise til at dette er uavklart. Vi mener at det må være mulig med andre løsninger.

Her viser han til Straume, der det er inngått leieavtaler med private. Dette mener han også kan prøves ut som en god løsning i Åsane.

– Åsane vår har rikelig med parkeringsplasser til kjøpesentre som står ledig i ukedagene når behovet for innfartsparkering er størst. Dette bør vi utnytte, mener Greaker.

Ønsker permanente løsninger
Larsen er enig, og peker på parkeringsplassene sør på Åsane senter som et sted å begynne.

– Men vi må også se etter mer permanente løsninger i Åsane, mener han.

– Bybanetraseen i Åsane er det allerede enstemmighet omkring. Dersom byrådet kunne tatt ansvar og forsikret at disse planlagte kollektivknutepunktene skal ligge til grunn i fremtiden, ville det ikke vært noe problem å starte å bygge permanente løsninger i dag.

Les hele saken på side 4 – 5 i Åsane Tidende tirsdag 3. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**