Vil ikke la seg styre

Erlend Horn (V) reagerer på forslag om nasjonal overstyring av skjenkepolitikken. Venstre rasler også med sablene på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Venstres Erlend Horn mener kommunene fortsatt må ha kontroll over skjenkepolitikken. Et statlig regelverk er en dårlig idé, mener han.
Venstres Erlend Horn mener kommunene fortsatt må ha kontroll over skjenkepolitikken. Et statlig regelverk er en dårlig idé, mener han.

Regjeringen har foreslått et nasjonalt regelverk for prikkesystemet i skjenkepolitikken. Til nå har det vært opp til kommunene selv å bestemme hvor sterke straffer utestedene skal få dersom skjenkeregelverket brytes.

Venstres Horn sitter i helsekomiteen i bystyret, og er den som har befatning med skjenkesaker. Han reagerer på at regjeringen ønsker å overstyre Kommune-Norge i skjenkepolitikken.

– Vi har hatt en god tradisjon i Norge der kommunene styrer mye av skjenkepolitikken innenfor rammeverket av alkoholloven, blant annet prikkbelastningen eller for den saks skyld om man skal benytte seg av et prikksystem.

Kommunene bør bestemme
Dersom regjeringen innfører et nasjonalt regelverk, mener han det går mot den kommende kommunereformens hensikt.

– Denne typen forslag bidrar til å undergrave den reformen. I Bergen har vi vår modell. Den har sine styrker og mangler etter Venstres syn, og vil bli debattert i valgkampen.

– Det har en egenverdi at innbyggerne er tettere på politikerne som skal bestemme slike regelverk.

Venstres nestleder, Terje Breivik, sier Venstres stortingsgruppe skal ha et kritisk blikk til saken når den kommer til Stortinget.

– Spesielt med tanke på innretningen. Det vil være naturlig å se på om sanksjonene treffer godt nok. Både når det gjelder antall prikker for ulike forseelser, hvor lenge en skjenkestans skal vare og hvor mange prikker man skal få for å miste bevillingen.

Venstre vil lytte til storbyene
Han sier stortingspolitikerne vil lytte ekstra godt til erfaringene fra storbyene, som allerede har et regelverk med strengere praksis enn det regjeringen foreslår.

– Trenger man et nasjonalt regelverk på dette området?

– Det er en del av vurderingene våre. Må dette omfattes av samtlige kommuner? Og når vi skal se på innretningen så må vi høste erfaringer fra storbyene, sier Breivik.

Les hele saken på side 9 i Bergens Tidende tirsdag 24 . februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**