Bevar beredskapen på lokalsykehusene

Foto: NFK

Fylkestinget 16.02.2015 Uttalelse fra Rødt, Venstre og Kristelig Folkeparti

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Rett etter nyttår la Helseminister Bent Høie fram sin årlige tale om norske sykehus. Der slo han fast at halvparten av norske sykehus er for små for å kunne drive med akuttkirurgi, og dermed ha beredskap for akutte hendelser.

Helseministeren mener et pasientgrunnlag på 60-80 000 folk må være minimum for å kunne drive med akuttkirurgi. Dette vil innebære at det bare er Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø som oppfyller disse kravene i vår landsdel.

Store avstander, samt mye vær og vind gjør at reise mellom sykehus i Nord-Norge kan ta svært lang tid. Skal bosetting og verdiskaping opprettholdes i hele fylket og hele landsdelen er vi avhengig av den
tryggheten beredskap nært der folk bor gir.
For stor avstand til et sykehus med akuttberedskap kan i ytterste konsekvens føre til tap av liv eller helse.
Fylkestinget i Nordland mener derfor at en politikkendring som innebærer at Nord-Norge blir sittende igjen med kun to sykehus med akuttberedskap ikke kan gjennomføres.

Ingeborg Steinholdt (Rødt)
May Valle (Venstre)
Peter Eide Walseth (KrF)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**