Ja til bysykkel i Bergen

Foto: Njaal Neckelmann

Det trengs klar vilje til å prioritere sykkel i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

«Den er praktisk, den er miljøvenlig og i fremtiden vil den findes i snart sagt enhver europæisk storby med respekt for sig selv», skriver danske Berlingske Tidende om bysykkelen, som over lengre tid har vært på fremmarsj i Europa. Muligheten til å låne sykkel på visse punkter i byen, og sette den fra deg på andre steder, har vært populær.

Grønne transportmidler er essensielt i god byplanlegging, og for å nå våre felles klimamål. Bergen bør også satse på utbyggingen av et skikkelig bysykkelnettverk.

Suksess med reklamefinansierte sykler i Trondheim
En trenger ikke å se ut av landet for å finne velfungerende ordninger. Reklamefinansierte bysykler har hatt stor suksess i Trondheim. Der kan alle som ønsker det abonnere på strategisk utplasserte bysykler, til disposisjon når en måtte trenge det.

I «Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019» lagt frem av fylkeskommunen, Bergen kommune og Statens vegvesen, er målet at sykkelandelen skal øke til minst ti prosent av alle reiser i byen. I 2014 var den fortsatt på tre prosent – som i 2012 – og dårligst i landet. Våre egne syklister plasserer Bergen i bunnsjiktet av Syklistenes Landsforbunds bysammenligninger. År etter år.

Bystyret gikk inn for bysykler i fjor – nå venter vi på at en avtale kan komme på plass, slik at også bergenserne får bysykler. Det trengs klar vilje til å prioritere sykkel i Bergen. Venstre vil ha sammenhengende sykkelveinett, trygg sykkelparkering, prioritere sykkel i bytrafikken, og ikke minst, sørge for at Bergen får bysykkelordning.

Njaal Neckelmann
4. kandidat for Venstre i Bergen

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende tirsdag 10. mars. Du kan også lese innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**