Redigert referat nominasjons- og årsmøte 2015

Vårtegn, Foto: Vilhelm Kjelsvik

Nominasjonsmøtet:

Bardu Venstre holdt nominasjonsmøte og påfølgende årsmøte 10. mars på Kommunehuset.

Listeforslaget fra nominasjonskomiteen ble enstemmig vedtatt, og som tillitspersoner for lista ble valgt Vilhelm Kjelsvik og Karen Grete Figenschau. Listeforslaget vil bli levert kommunen i god tid før fristen 31. mars.

Årsmøtet:

Bardu Venstre hadde 8 betalende medlemmer i 2014. Av disse møtte 4 på møtet, 2 hadde meldt forfall.

Styrets årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent etter kort debatt. Aktiviteten i laget har vært liten i meldingsåret, men økonomien er meget god. Det ble vedtatt å skifte bankforbindelse fra DNB til Sparebank1 Økonomiansvarlig gjør dette så snart som mulig.

Leder og sekretær var på valg og begge ble gjenvalgt, leder for ett år og sekretær for 2 år.

Styret består nå av følgende personer:

Vilhelm Kjelsvik, leder

Karen Grete Figenschau, sekretær

Gerd Alveberg, økonomiansvarlig

Reinhard Stamm, vara

På grunn av få aktive medlemmer ble det besluttet å bare ha én vara til styret, og ny revisor ble heller ikke valgt.

Lokallagskontingenten blir uendret kr 50.

Det var ingen innkomne saker til behandling

Vilhelm Kjelsvik, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**