Heftig politisk debatt om midlertidige ansettelser

Sveinung Rotevatn
Foto: Anne Solsvik

I Oslo framforhandlet H-/FrP-regjeringen sammen med støttepartiene V og KrF en avtale om endringer i arbeidsmiljøloven – og på samme tid diskuterte kommunestyret i Harstad en foreslått uttalelse mot disse endringene. Det endte med knappest mulig flertall 17-16 for en uttalelse som sier at uansett endring i Arbeidsmiljøloven vil Harstad kommune fortsatt følge den gamle loven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Dagens arbeidsmiljølov ble vedtatt for gårsdagens arbeidsmarked. Midlertidige ansettelser kan fungere svært godt som inngangsport til arbeidsmarkedet. Ikke minst gjelder dette for nyutdannende, innvandrere, personer med ulike funksjonsnedsettelser – som slik får sjansen til å prøve seg. Dette gir småbedrifter i vekstfase en mulighet til å ansette, uten for mye å tape.

Dagens arbeidsmiljølov er i dag så lite fleksibel at det i 2010 ble avdekket 50000 brudd i Helse Sør-Øst, 26000 i Trondheim kommune; alle uten egentlige reaksjoner. Loven bør være mulig å gjennomføre, men straffen for brudd bør også være større. På samme tid som Arbeidsmiljøloven er for lite fleksibel, er det i statlige bedrifter den mest utstrakte bruken av midlertidige stillinger er.

Det bør skje en innstramming i offentlig sektor, sammen med økt fleksibilitet i privat sektor. Tjenestemannlovgivningenen og Universitets- og høyskolelovens romslige rammer gjør at det idag er eksempler på tiår i midlertidig ansettelsesforhold. I Oslo framforhandlet H, FrP, KrF og V en avtale om endringer i Arbeidsmiljøloven som oppmykner timetall/uke og gjør turnusfastsetting mer fleksibelt – samtidig som totaltimetall er uendret, den åpner for mer bruk av midlertidige ansettelser – samtidig som den begrenser varigheten på midlertidigheten ytterligere til 3 år, og den gir løfter om mer likebehandling mellom lovverkene etter ny gjennomgang.

Venstre støttet åpenbart derfor ikke opp om den foreslåtte uttalelsen fra Arbeiderpartiet, og både Jan Fjellstad og Maria Serafia Fjellstad var på talerstolen. Også Høyre og FrP holdt flammende innlegg for denne muligheten for å komme inn i arbeidslivet. Også Ungdomsrådet v/Elise Jensen tok ordet i debatten – og ytret seg positiv til ungdommens nye muligheter.

På andre siden vektla Arbeiderpartiet, SV, Rødt og kanskje overraskende også KrF et ensidig arbeidstakervern – og ønsket uttalelsen vedtatt. Med stemmetallet 17-16 ble uttalelsen til sist vedtatt; og Harstad kommunestyre ønsker IKKE mer bruk av midlertidig ansettelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**