Ingen innstramming i tildeling av Startlån

Harstad
nettfoto.no, nettfoto.no

Kommunestyret behandlet i dag revidering av retningslinjer for tildeling av Startlån. Innstillingen hadde lagt opp til enkelte innstramminger utover hva som angis i Husbankens forskrifter, men Venstres justeringer bidro til å videreføre retningslinjene slik de allerede praktiseres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Startlån finansieres av Husbanken, men det er i kommunene selv det søkes og tildelingene behandles. I situasjoner hvor enkeltpersoner eller hele familier har store vanskeligheter med å komme seg inn på boligmarkedet, kan Startlån være løsningen for å sikre egenkapital nok til å få tildelt lån, hjelp til refinansiering for å klare utgiftene eller hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne til å bygge en egnet bolig.

Retningslinjene for kommunens tildeling hadde nå ikke vært revidert siden 2003, og formålet med revisjonen var først og fremst en oppdatering. Årlig har kommunen ca 15 mill til disposisjon til dette formålet.

Venstre er opptatt av at vi skal hjelpe de som trenger et løft inn i boligmarkedet, og for mange kan Startlånet være avgjørende for å kunne få en egen bolig. Det er strenge regler for behovsprøving av den enkeltes inntekt, familiesituasjon, boligsituasjon etc, og det er etter Venstres mening viktig å ikke stenge ute søkergrupper allerede før søknaden er innsendt.

I den foreslåtte revisjonen var det tenkt å knytte refinansiering av lån kun til familier med barn; noe som ikke er å gjenfinne i Husbankens forskrifter. Venstre foreslo å ikke ta denne endringen inn, og fikk gjennomslag for det. Sammen med posisjonen ønsket vi heller ikke å begrense dette til “varige” boligfinansieringsproblemer, men kun “langvarige” slik Husbanken beskriver: da nåløyet for innvilgelse av lån ikke skal være for trangt. Også dette forslaget fikk flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**