Vi må finne klimavennlige varmeløsninger for Stavanger

Kjartan Alexander Lunde, leder for Rogaland Venstre., Foto: Mari Halvorsen
Mandag ettermiddag hadde Kjartan Alexander Lunde innlegg i bystyret i Stavanger om regionen sine energi- og varmeløsninger. Spesielt avfallsforbrenning var det fokus på. Les hele innlegget hans under.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ordfører,
Restavfallet skal forbrennes uansett, for å legge det på dynga ble forbudt i 2009. Forbudet mot dynger er fornuftig, ettersom det gir fire ganger så høye klimagassutslipp å legge restavfallet på deponi sammenlignet med forbrenning. Forbrenningen er altså i seg selv et viktig tiltak for å redusere utslipp.
Avfallsforbrenning gir energi, og samtidig så kommer det noe spillvarme. For Venstre er det viktig at vi får brukt denne spillvarmen på en god måte. Det er dumt når denne varmen kun blir fyring for kråkene. Det er lurt å benytte seg av denne varmen som allerede produseres.
Samtidig ordfører, så er det slik at hvis det hadde vært mindre restavfall så ville behovet for å brenne så mye blitt mindre. For å få til mindre restavfall så må Stavanger fokusere mer på avfallsreduserende tiltak og bedre materialgjenvinning.
Det er viktig at vi ikke bygger oss en infrastruktur som legger opp til at vi i framtiden skal brenne mer restavfall.
Og spesielt blir det når det legges opp til at det gjerne må brennes av naturgass for å kunne betjene fjernvarmenettet hvis det blir fullt utbygd.
Ordfører, Venstre er enige i at vi må utnytte den spillvarmen som allerede produseres. Men vi frykter at tilknytningsplikten i det omfanget som nå skisseres kan komme til å hindre løsninger som gir mindre utlsipp og lavere energibehov.

Vi vet enda ikke hva som kommer til å være de beste og mest klimavennlige oppvarmingen i årene framover. Derfor er det viktig at vi ikke låser oss helt fast.

Kjartan Alexander Lunde
Venstre støtter derfor punktene i det alternative forslaget som legger opp til at aktører som planlegger energiforsyning med tilsvarende nullutslipp av klimagasser ikke skal påtvinges tilknytning.
Vi må finne løsninger som varer langt inn i framtiden, og som sikrer at Stavanger tar sin andel av utslippskuttene vi trenger for å få en mer klimavennlig by.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**