Nyetablering

For mange i etablerarfasen er det dyrt å skaffe sitt eige husvære, samtidig som det er ei stor satsing å bygge hus før ein er trygg på at det er her ein vil bu for all framtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Medan unge er i ein slik fase av livet, så hadde det vore til hjelp om kommunen kunne tilby:
o rimelege og små bustader
o sentrumsnært, i ulike bygder
o til eige og leige
o stimulere til bygging av utleigebustader

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**