Stopp dødstraffen

Unge Venstre
Ales - Forsidebilde Unge Venstre
Hviterussland er et lite land kun 1250 kilometer fra Oslo, landet er kjent som Europas siste diktatur, og styres av President Alexander Lukaschenko som har gitt seg selv tillatelse og støtte til åsitte som president siden 1994. I Hviterussland begås menneskerettighetsbrudd på daglig basis. Likevel leser vi sjelden noe om dette i dagens aviser. Det mest grusomme av alle disse bruddene er bruken av dødsstraff. Hviterussland er det siste landet i Europa som bruker dødsstraff, og måten det utføres på, tar oss tilbake til Sovjet anno 1940. Men dette er ikke Sovjet anno 1940, dette er Europa anno 2015, og her kan ikke menneskerettighetene ignoreres!
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Eduard Lykau er nå dødsdømt, for fem drap, en annen mann hadde fått livsvarig fengsel for de to drapene før Lykau tilstod, en antagelig påtvunget tilståelse. Dødsdommene blir ofte idømt etter urettferdige rettsaker med fremtvungne tilståelser. Disse rettssakene foregår ofte i all hemmelighet, og det gis ikke tilstrekkelige opplysninger til fangen, hans familie eller advokat.
Faktisk gir ikke myndighetene full informasjon til noen om bruken av dødsstraff i landet. Derfor blir det ingen debatt om dødsstraff, og motstanderne av dødsstraff en blir aktivt hindret i sitt arbeid. Derfor må vi støtte motstanderne og gå imot myndighetene.
Det er praksis i Hviterussland at dødsdømte fanger ikke får vite når de skal henrettes. Det vanlige
er at fanger hentes fra sine celler uten forvarsel og tas med til et hemmelig henrettelsessted hvor de skytes med et nakkeskudd. Familiene til dødsdømte fanger får ikke beskjed om at henrettelsen er gjennomført, og får ofte ikke vite hvor deres kjære er begravet. FNs spesialrapportør for tortur konkluderte i sin rapport fra 2010 at disse forholdene i Hviterussland ikke bare utgjør en urettferdig straff som bryter menneskerettighetene, men utgjøren umenneskelig behandling av familie og slekt til den som blir henrettet. Det går altså ut over helt uskyldige mennesker! Tenk å være familien til en som har blitt uskyldig dødsdømt, og ikke engang få en grav og sørge ved. Tenk på tvilen, den enorme
sorgen, og likevel det håpløse håpet de må gå igjennom! Bruken av dødsstraffen er et klart brudd på retten til liv slik det står i menneskerettighetene. Dødsstraff er en straff som er ytterst grusom, umenneskelig og fornedrende, og den må avskaffes umiddelbart, før Eduard Lykau også blir en del av
denne grusomme statistikken som er ofre for dødsstraffen.
Hviterussland, med president Alexander Lukaschenko i spissen, viser ingen respekt for grunnleggende menneskerettigheter og demokratiske standarder, hvilket gjør at Hviterussland i økende grad isolerer seg og sitt folk fra resten av verden, sa Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet. Dette har han helt rett i. Likevel har dette landet fått lov til å arrangere ishockey-vm uten at noen andre enn menneskerettighetsorganisasjoner har reagert. Et land som driver rettssaker i hemmelighet, av en mann som er både jury, dommer, og bøddel, som dømmer uskyldige mennesker ut ifra tilståelser sagt under tortur hører ikke hjemme i Europa i 2015! Vi må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv! Alexander Lukaschenko og hans grusomme dødsstraff må stoppes!
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**