24.mars: Møte i utvalg for næring, plan og miljø

Tirsdag 24.mars er det møte i Utvalg for næring, plan og miljø kl. 1800 på rådhuset i Sundet. Se sakslisten her. NB! Husk at møtet er åpent for publikum ved oppmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstre har ikke medlem i dette utvalget, men oversikt over utvalgets medlemmer finner du her. Du finner sakslisten og saksdokumenter her.

SAKSLISTE:

PS 15/25 (14/2344) Detaljreguleringsplan for gbnr. 96/598 og 96/599- Del av Ladderudåsen/Vestenga vest- sluttbehandling. Vis Vis
PS 15/26 (10/236) Offentlig ettersyn – Revisjon av trafikksikkerhetsplanen for 2015-2024 Vis Vis
PS 15/27 (14/546) Gbnr. 16/22 – Klage på vedtak i forbindelse med søknad om bruksendring av kontorlokaler til boliger Vis Vis
PS 15/28 (14/1656) Gbnr. 16/4 – Werglandsgate 1 – Påbygg med ny leilighet på loft – Søknad om dispensasjon fra reguleringsplankrav om gesimshøyde og takform, samt parkeringskrav Vis Vis
PS 15/29 (14/1787) Gbnr.168/5 – Klage på vedtak av 11.06.14 angående dispensasjon for fradeling av hyttetomt Vis Vis
PS 15/30 () Eventuelt Vis Vis
RS 15/7 (14/3858) Gbnr.95/157 – Råholt -Vedtak – Søknad om dispensasjon og tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår Vis Vis
RS 15/8 (15/296) Gbnr.96/43 – Råholt – Søknad om endring av tidligere søknad om fradeling- Godkjent m/vilkår
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**