Vil lovfeste dagaktivitetstilbud for demente fra 2020

Sammen med Tone Wilhelmsen Trøen (H), Kari K. Kjos (Frp) og Olaug Bollestad (KrF) presenterte Ketil Kjenseth fellesforslaget fra de fire partiene om å lovfeste et slikt tilbud for demente innen 2020.
Sammen med Tone Wilhelmsen Trøen (H), Kari K. Kjos (Frp) og Olaug Bollestad (KrF) presenterte Ketil Kjenseth fellesforslaget fra de fire partiene om å lovfeste et slikt tilbud for demente innen 2020., Foto: Tone Willhelmsen Trøen

Et dagaktivitetstilbud for pasienter med demens er en viktig del av omsorgstilbudet i kommunene. De fire samarbeidspartiene Høyre, Frp, Venstre og Krf går nå sammen om å lovfeste et slikt tilbud for demente i kommunene fra 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Det er på tide at dette blir et lovpålagt tilbud. Det har vært både snakk om og enighet på Stortinget om dette i flere år, men så langt har det ikke blitt tallfestet. Fra 2020 er nye kommuner på plass og de 160 kommunene som så langt ikke har innført et slikt tilbud vil få tid på seg til å opprette det, sier Venstres helsepolitiske talsperson Ketil Kjenseth.

– De kommunene som ikke har brukt muligheten til å søke statlig tilskudd for å etablere tilbudet, bør skynde seg. De vil ikke bli premiert for å vente, fortsetter Kjenseth.

Det har vært en statlig tilskuddsordning fra 2012 for å stimulere flere kommuner til å opprette tilbudet.
– Den vil fortsette. Men i tillegg vil vi altså lovfeste en plikt til å tilby dette, for å understreke alvoret overfor kommunene.

Stadig flere demente

Rundt 75 000 mennesker lever i dag med en demensdiagnose i Norge. Innen 2050 vil antallet pasienter med demens mer enn fordobles, som følge av at vi både blir langt flere innbyggere og at vi lever stadig lengre.

 

Sammen med Tone Wilhelmsen Trøen (H), Kari K. Kjos (Frp) og Olaug Bollestad (KrF) presenterte Ketil Kjenseth fellesforslaget fra de fire partiene om å lovfeste et slikt tilbud for demente innen 2020.
Sammen med Tone Wilhelmsen Trøen (H), Kari K. Kjos (Frp) og Olaug Bollestad (KrF) presenterte Ketil Kjenseth fellesforslaget fra de fire partiene om å lovfeste et slikt tilbud for demente innen 2020.

De fire partiene vil videreføre tilskuddsordningen de nærmeste årene, men er så tydelige på at midlene deretter vil bli lagt inn i rammeoverføringen til kommunene.

– Vi kan ikke sitte stille lengre og se på at så mange kommuner ikke møter behovet som pasienter med demens og deres pårørende har for helt nødvendige dagaktivitetstilbud, sier Ketil Kjenseth og peker på at særlig for de yngre og fysisk spreke demente pasientene er dette et særlig viktig tilbud.

– For samarbeidspartiene er det et viktig mål å sikre en bedre og mer verdig demensomsorg over hele landet, avslutter Kjenseth.

Lederne av de fire partienes helsefraksjoner var onsdag 18. mars på Atrium ressurssenter for pasienter med demens i Sandvika, hvor det er etablert et dagtilbud for yngre. Sammen med Tone Wilhelmsen Trøen (H), Kari K. Kjos (Frp) og Olaug Bollestad (KrF) presenterte Kjenseth fellesforslaget fra de fire partiene om å lovfeste et slikt tilbud for demente innen 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**