En grønn byutvikling

Foto: Dreamstime.com

Mette Wold skriver engasjert om våre slitne grønne lunger og våre lekeplasser som forfaller (Aftenbladet 16. mars). Å vasse i søle og se veltede trær er ikke slik vi vil ha det rundt en av Rogalands mest brukte turstier, skriver leder i Stavanger Venstre, Rune Askeland i Stavanger Aftenblad, lørdag 21. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Stavanger går inn i en ny tid med mange utfordringer. Hovedutfordringen, i tillegg til vedlikeholdet, er hvordan vi skal ta vare på parkene i en by som vokser. Skal det bli plass til flere innbyggere i fremtiden, må vi fortette. En utfordring med fortetting er at det kan bidra til nedbygging av byens grønne lunger.

Rune Askeland Friluftselskere
Å bygge tettere har mange positive sider, som å redusere areal- og transportbehovet i byene, og kan bidra til gode, sosialt bærekraftige bomiljø der hverdagens gjøremål kan utføres uten bruk av bil. Å kunne spasere til grøntområder som frister å oppholde seg i, er noe som gjør Stavanger attraktiv. Jeg vokste selv opp i vakre Granvin i Hardanger, der naturen var noen meter unna på alle sider. Lenge trodde jeg at byfolk i mindre grad så verdien av friluft, men her tok jeg feil. Siddisen har tursko stående klar og liker å oppholde seg ute.

Vi i Venstre skal jobbe for at parker og grøntområder ryddes opp i, men også at vi etter beste evne balanserer hensynet til natur og kultur. Dette betyr et dobbelt vern av livskvalitet: vi vil sikre at dyr og planter får fortsette å leve så uberørt som mulig.

Demotiverende forfall
Den siste tiden har det vært flere innlegg og kommentarer fra folk som er plaget av støy fra Ryfast og er usikre på om området vil bli fint igjen. Her må vi alle sammen være vaktbikkjer for å påse at Vegvesenet bruker nødvendige midler til å rydde opp etter seg og at planer ikke blir redusert dersom det nærmer seg budsjettsprekk. Kulverten skal fremstå som en del av den sammenhengende parken fra Vålandstårnet og rundt Mosvatnet.

Min visjon er at Mosvatnet bypark blir en park som brukes av alle.

Rune Askeland i Stavanger Aftenblad

Angående tilstanden på våre lekeplasser, så har mange fortvilte foreldre opplevd forfallet som demotiverende for uteaktiviteter for de små. Hundrevis av familier er ute for å holde ungene og seg selv i aktivitet hver eneste dag, og da må de tilbudene vi har, være i bedre stand. Unger lærer ikke å klatre eller å bygge sandslott på et nettbrett.

Park for alle
Jeg gleder med til å begynne en søndagstur i lag med familien ved Vålandstårnet for deretter å bruke noen timer rundt vannet der det er tilrettelagt med lekeapparater og benker. Kanskje turen rundt blir avsluttet med kakao på en kafé i eller ved tårnet? Det handler om folkehelse, det handler om trivsel, det handler om opplevelser.

Stavanger trenger parker, elver, vann, badeplasser og friluftsområder som er tilrettelagt for flest mulig. Våre grøntområder skal være attraktive for alle. Å kunne ta en pause fra byens støy og nyte naturens ro i nærheten av der en bor handler om å øke livskvaliteten for mange.

Å løfte frem friluftsområdene våre og å vise at det grønne blir mer og mer viktig ettersom byen vokser, det er en av mine og Venstre sine hjertesaker.

Hentet fra Stavanger Aftenblad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**