Interpellasjon om anbudspolitikk i Lillehammer kommune

Det har i den senere tid framkommet kritikk mot måten Lillehammer kommune gjør sine offentlige anbud på. Lillehammer Venstre har blitt kontaktet av lokale bedrifter som mener at de blir tilsidesatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Vi har også sett at i avisa GD har dette temaet blitt tatt opp, nå sist av advokatene Holte og Runde (GD 7.8.15).

Lillehammer Venstre er klar over at det er et strengt regelverk for offentlig anskaffelse. Det skal det også være. Samtidig mener vi at det bør tas en debatt i politiske fora, om punktet som omhandler hvordan vi ivaretar våre lokale leverandører blir dette utført etter den intensjonen det politiske flertallet mente?

Vi synes ikke den kritikken som har kommet fra den senere tid er bra. Lokale aktører som er kvalifisert, føler at de blir tilsidesatt og at anbud som legges ut av kommunen favoriserer aktører utenfor vårt distrikt.

Lillehammer Venstre mener at i de fleste anbud bør lokal tilhørighet vektes tungt. For å få en diskusjon rundt dette temaet foreslår vi at formannskapet får dette som sak, og at det også legges opp til at lokale tilbydere kan komme med innspill.

Forslag til vedtak

Det settes opp en sak i formannskapet som har som formål å gjennomgå rutiner og muligheter ved offentlige anbud.

 

Terje Rønning

Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**