Stefan Hansen – Rissa Venstres førstekandidat

Stefan Hansen
Rissa Venstres førstekandidat - Stefan Hansen, Foto: Anne Jorid Gullbrekken

Stefan Hansen er en ung og engasjert politiker i Rissa Venstre. Han ønsker å gjøre en jobb for innbyggerne i kommunen vår i de kommende fire årene i kommunestyret. Han er familiemann, og jobber som lærer på Stadsbygd skole. Hans viktigste saker er en skole med god voksentetthet, full barnehagedekning, flere gang- og sykkelveier og lavere bomsatser på Fosenvegene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Rissa Venstres førstekandidat - Stefan Hansen
Rissa Venstres førstekandidat – Stefan Hansen

Jobber som lærer

– Jeg er 37 år, gift, har ett barn på 3 år og en til på vei, forteller Stefan.
Han ble ferdig på lærerskolen våren 2014, og begynte som lærer på Stadsbygd skole der han hadde jobbet som vikar fra 2010 .
Oppvokst på Stjørdal, men flyttet via omveier til Stadsbygda i 2006.

– Jeg er utrolig glad for at vi flyttet hit, og takknemlig for mottagelsen vi fikk da vi kom, forteller Stefan.

 

Variert bakgrunn

– Jeg har gjort mye forskjellig før jeg landet på lærer. Jeg er bl.a utdannet maskinist og har også tatt fagbrev som butikkslakter. Av yrkeserfaring, er 8 år ved Ultra Solsiden, det som har formet meg. De siste 3 årene, hadde jeg lederstilllinger med personalansvar. Jobbet som ferskvaresjef det siste halvannet året. Da hadde jeg budsjettansvar og personalansvar for 30 ansatte, forteller Stefan.

Fotball, friluftsliv og matinteresse

– Av fritidsaktiviteter har fotball vært en stor del av livet mitt, men også fiske og friluftsliv er viktig for meg. Nå når jeg holder på å avrunde fotballkarrieren, blir det viktigere og viktigere for meg å bruke naturen og de mulighetene det gir. Fysisk aktivitet er veldig viktig for meg.

– I det siste, har jeg også fått litt interesse for håndverk som for eksempel knivlaging, snekkering og baking. Jeg har også en liten drøm om å være litt mer selvforsynt med ulike typer mat. Har en stor interesse for mat, matlaging og lokal mat. Jobbet jo ved Ultra Solsiden (Nå Meny Solsiden) i 8 år og fikk virkelig tent matinteressen der.

Tenker langsiktig

– Politisk er jeg opptatt av å tenke langsiktig. Jeg er opptatt av at man tenker lenger enn neste valg når man tar avgjørelser og jeg er opptatt av at folks meninger må bli hørt. Og dersom man skal kunne få høre folks meninger, er det viktig med informasjon og åpenhet.

– Jeg ønsker at Rissa kommune skal bli oppfattet som en raus og god kommune, sier Stefan.

Saker jeg er opptatt av, og vil jobbe for:

  • – Vi trenger å bedre kollektivtilbudet.
  • – Få ned bomtakstene på Fosenvegene.
  • – Arbeide for flere gang- og sykkelveier i kommunen.
  • – Matsikkerhet og åpenhet om hva maten vår inneholder.
  • – Lokalmat og tilrettelegging for lokalmat.

– Skolen må prioriteres. Det er andre utfordringer i dagliglivet på skolen nå enn det var for bare 10-15 år siden. Dette må det taes hensyn til og tilrettelegges for. Lærerne må få ta tilbake klasserommet og slippe endel av skjemaveldet og byråkratiet.

Tidlig innsats for de elevene som trenger det, blir min kampsak.

– Sosiallærere, helsesøstre, psykiatritilbud og andre tilbud bør prioriteres og bli tatt inn i skolen i større grad.

– Barnehagedekningen må være så god som overhodet mulig (100%?). Rissa kommune kan ikke være bakpå når det gjelder dette tilbudet. Det betyr mye for småbarnsforeldre som ønsker å flytte inn til kommunen vår. Kommer en småbarnsfamilie flyttende hit til kommunen, genererer det mye mer inntekt til kommunen, enn utgiften til en barnehageplass.

– Kommunen må jobbe for å tilby de som ønsker det, faste og store nok stillinger. Trygghet i arbeidssituasjonen er meget viktig for de aller fleste.

– Private og kommunale barnehager bør ha like økonomiske vilkår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**