Flere asylbarn får bli med nytt regelverk

Andre Skjelstad
– Jeg er glad for at Stortinget har styrket regionene med flere oppgaver og ansvar, sier André N. Skjelstad, Foto: Jo Straube

I dag ble det kjent at 15 familier har fått innvilget opphold etter det nye regelverket som Venstre og KrF fikk på plass med regjeringen 8. desember. To familier har fått avslag. 107 barn har fått behandlet sin sak etter engangsløsningen som Venstre og KrF fikk på plass med regjeringspartiene, og 61 barn har fått opphold. Andelen barn som har fått omgjort sin sak etter engangsløsningen er sålangt 57 %. Det er fortsatt 65 familier som venter på å få ferdigbehandlet saken i UNE.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Det viser at asylpolitikken helt klart er liberalisert etter regjeringsskiftet, sier Venstres innvandringspolitiske talsmann André N. Skjelstad.

Rett før jul fikk Venstre og KrF på plass en forskriftsendring med regjeringspartiene som innebar en liberalisering i politikken overfor asylbarn da hensynet til barns beste skal tillegges større vekt. Barnets botid og tilknytning til Norge skal tillegges større vekt ved avveiing mot innvandringsregulerende hensyn, og hensikten var å muliggjøre opphold for flere lengeværende barn. Det nye regelverket skal evalueres etter ett år.

Venstre-tema: barn på flukt

Venstre og KrF mener at lengeværende asylbarn som ble sendt ut etter 1. juli skal få en ny gjennomgang av saken sin etter det nye regelverket. Det er fullt mulig å gi forskriften tilbakevirkende kraft ettersom det er til gunst for barna.

Vi har fått til en liberalisering sammen med Frp og Høyre, og det har allerede gitt resultater i form av at flere har fått bli som følge av engangsløsningen og det nye regelverket

André N. Skjelstad

– Vi har fått til en liberalisering sammen med Frp og Høyre, og det har allerede gitt resultater i form av at flere har fått bli som følge av engangsløsningen og det nye regelverket, sier Skjelstad

Ingen liberalisering med Ap

Arbeiderpartiet har så langt ikke vært villig til å være med på liberalisering av politikken overfor asylbarn.

– Vi husker alle hvordan Ap og Jens Stoltenberg satt foten knallhardt for sin daværende regjeringspartner SV som i likhet med KrF og Venstre ønsket å myke opp politikken overfor asylbarn. Arbeiderpartiet har så langt ikke vært villig til å være med på liberalisering. De er kun opptatt av politisk spill og ikke opptatt av å rette opp eventuelle feil som måtte ha bli begått overfor asylbarn. Vi må få til en løsning på borgerlig side, sier Skjelstad.

– Ap forblir dermed det mest asylbarnfiendtlige partiet på Stortinget, sier Skjelstad og minner om Audun Lysbakkens utsagn tidligere i år om Ap som det mest restriktive partiet overfor asylbarn.

“Avtalen om asylbarna må være en alvorlig vekker for Arbeiderpartiet. Akkurat nå står Ap igjen som det mest restriktive partiet på Stortinget når det gjelder asylbarn. Frykten for å virke ettergivende i asylpolitikken har drevet Ap inn i posisjoner hvor det er vanskelig å se forskjell på dem og Frp, og i øyeblikket er Frp altså mer liberal når det gjelder barn”, skrev Audun Lysbakken på sin blogg tidligere i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**